Dofinansowanie do fotowoltaiki 2023. Przegląd dotacji na panele fotowoltaiczne

Dodano:
4/17/2023
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Od dobrych paru lat dynamika wzrostu rynku fotowoltaiki w Polsce nieprzerwanie rośnie. Poza efektywnością technologii produkcji prądu z promieniowania słonecznego duży wpływ na popularność instalacji solarnych mają dotacje. Na jakie dofinansowania mogą liczyć osoby indywidualne, rolnicy i przedsiębiorstwa zainteresowane inwestycją w panele fotowoltaiczne? Przedstawiamy zestawienie kluczowych programów dostępnych w 2023 r., z których możesz skorzystać i Ty we współpracy z Polenergia Fotowoltaika!

Rozwój fotowoltaiki w interesie społecznym i ekonomicznym

Dążenie do zastąpienia kopalnych źródeł energii odnawialnymi to trend ogólnoświatowy, który jest szczególnie intensywnie realizowany w Unii Europejskiej. Jako kraj należący do UE, Polska mocno rozwija udział OZE w swoim miksie energetycznym, stopniowo i w coraz większym stopniu zmniejszając zużycie węgla, który od lat pozostaje głównym źródłem energii w kraju. Inwestycje w odnawialne źródła odbywają się nie tylko na dużą skalę – ważny udział we wzroście OZE mają mikro inwestycje gospodarstw domowych, gospodarstw rolnych i przedsiębiorstw, które na własną rękę zakładają fotowoltaikę. Zdecydowana większość robi to przy wsparciu dofinansowań, aby zmniejszyć koszty przedsięwzięcia. Z jakich programów można w takim razie skorzystać w 2023 r.?

Szeroki wybór dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych w 2023 r.

Dostępność różnego rodzaju dotacji na montaż paneli słonecznych jest duża. Poszczególne inicjatywy są realizowane na poziomie ogólnopolskim lub lokalnym i mogą być przeznaczone zarówno dla wszystkich bez żadnych ograniczeń, jak i dla ściśle określonych grup, które spełniają wskazane warunki. Rozmaite wymagania, wysokości dofinansowania i sposoby wnioskowania o środki na instalację fotowoltaiczną sprawiają, że przed skorzystaniem z konkretnego rozwiązania warto poznać dostępne w 2023 r. dotacje na panele słoneczne. Przyjrzyjmy się wobec tego najczęściej wybieranym programom.

Wśród dofinansowań dla osób fizycznych cieszących się największa popularnością można wymienić następujące programy:

 • Mój Prąd,
 • Czyste Powietrze.

Z kolei przedsiębiorstwa najczęściej sięgają po program Energia Plus, podczas gdy dla rolników przeznaczona jest inicjatywa Agro energia. Ze środków oferowanych w ramach 2023 r. w programie Stop Smog mogą zaś skorzystać gminy. Na jakich zasadach udzielane jest dofinansowanie z tych przedsięwzięć? Przeanalizujmy po kolei każdy z nich.

Mój Prąd

Dotacje do fotowoltaiki obejmują program Mój Prąd, który jak dotąd cieszył się zdecydowanie największą popularnością i miał też najwyższy budżet. W ramach tej inicjatywy wydano miliardy złotych na dofinansowanie do OZE – w 2023 r. w ramach piątej edycji programu Mój Prąd można pozyskać środki również na fotowoltaikę. Na same panele słoneczne przewidziana jest kwota nie większa niż 7000 zł, przy czym dofinansowanie może wynosić maksymalnie 50% wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji. Data uruchomienia programu Mój Prąd 5.0 w 2023 r. to połowa kwietnia.

 • Dla osób fizyczny Do 7000 zł
 • Maks. 50% kosztów
 • Dopuszczalny przedział mocy instalacji:     2-10 kW

Czyste Powietrze

Innym popularnym programem przeznaczonym dla osób indywidualnych jest Czyste Powietrze, który obowiązuje bezterminowo, do czasu odwołania. W odróżnieniu od Mojego Prądu w tym przypadku kwota dotacji nie jest stała, bo wynika z dochodów osiąganych przez gospodarstwo domowe wnioskodawcy – wraz z ich wysokością zmniejsza się bowiem wartość dofinansowania. W Czystym Powietrzu wprowadzono 3 progi dochodowe, od których zależy dotacja. Gospodarstwa domowe o najniższych dochodach mogą liczyć na wsparcie 9000 zł na fotowoltaikę, podczas gdy dla gospodarstw sytuujących się w dwóch pozostałych progach dochodowych przewidziano na ten cel nie więcej niż 5000 zł.

 • Dla osób fizycznych
 • Do 9000 zł
 • Maks. 50% kosztów
 • Dopuszczalny przedział mocy instalacji: 2-10 kW

Energia Plus

Nie tylko osoby indywidualne, ale również przedsiębiorstwa mogą w 2023 r. uzyskać dofinansowania do fotowoltaiki. Dotacje na panele słoneczne dla firm są dostępne dzięki programowi Energia Plus nadzorowanemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Opiewający na 4 mld zł budżet programu jest przeznaczony dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw z każdej branży. Pozyskane środki mają głównie charakter zwrotny – są to przede wszystkim preferencyjne kredyty skierowane do firm, które chcą za ich pomocą sfinansować inwestycję m.in. instalację fotowoltaiczną. Wartość wsparcia nie może przekraczać 500 mln i zarazem 85% łącznych wydatków na inwestycję.

 • Dla przedsiębiorstw
 • Pożyczka do 300 mln zł
 • Maks. 80% kosztów
 • Dopuszczalny przedział mocy instalacji: indywidualnie ustalany

Agroenergia

Skoro programy dotacji do paneli fotowoltaicznych są skierowane do osób indywidualnych i firm, logicznym następstwem jest funkcjonowanie tego rodzaju inicjatyw przeznaczonych dla rolników. Właśnie z myślą o nich powstał program Agro energia, z którego można otrzymać środki na założenie modułów słonecznych.Dofinansowanie jest skierowane do osób prowadzących gospodarstwa rolne o powierzchni od 1 do 300 ha i obejmuje montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 do 50 kW. Dotacja może sięgać maksymalnie 15 000 zł, ale nie więcej niż 20% kosztów dla systemu do 10-30 kW i 13% wydatków, lecz nie więcej niż 25 000 zł dla inwestycji w przedziale mocy 30-50 kW.

 • Dla rolników
 • Do 15 000 zł (dla 10-30 kW) lub 25 000 zł (dla 30-50 kW)
 • Maks. 13% (dla 10-30 kW) lub 20% kosztów (dla 30-50 kW)
 • Dopuszczalny przedział mocy instalacji: 10-50 kW

Stop Smog

W odróżnieniu od Mojego Prądu 5.0 i Czystego Powietrza program Stop Smog jest przeznaczony nie bezpośrednio dla osób fizycznych, ale dla jednostek samorządu terytorialnego zlokalizowanych na obszarach obowiązywania tzw. uchwał anty smogowych. W praktyce po środki ze Stop Smog sięgają gminy, m.in. w celu udzielania dofinansowania do fotowoltaiki na poziomie lokalnym. Celem inicjatywy jest przeciwdziałanie zjawisku tzw. ubóstwa energetycznego, które polega na tym, że gospodarstwom domowym brakuje środków zarówno na opłacenie rachunków za energię, jak i przeprowadzenie termomodernizacji i montaż fotowoltaiki budynku, co pozwoliłoby na obniżenie kosztów utrzymania nieruchomości.

 • Dla gmin objętych uchwałami anty smogowymi
 • Do 53 000 zł dla inwestycji w jednym budynku
 • Maks. 70% kosztów
 • Dopuszczalny przedział mocy instalacji: ustalany indywidualnie

Podsumowanie

Zaprezentowane programy dofinansowania sprawiają, że fotowoltaika staje się dostępna dla szerszego grona odbiorców. Możliwość pozyskania dotacji na panele słoneczne powoduje, że również w 2023 r. osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, rolnicy i jednostki samorządu terytorialnego chętniej inwestują w OZE.

Warto pamiętać, że przedstawiliśmy najpopularniejsze programy funkcjonujące na poziomie ogólnopolskim, podczas gdy również lokalnie w poszczególnych województwach, gminach czy powiatach mogą być prowadzone nabory na dotacje.Porównanie różnych wariantów to podstawowa czynność, o której powinno się pamiętać podczas poszukiwania programu dofinansowania.

Przeglądając dostępne w 2023 r. dotacje na instalacje fotowoltaiczne, warto zwracać uwagę przede wszystkim na wysokość oferowanej kwoty. Ważna jest wartość zarówno bezwzględna wyrażona w złotówkach, jak i procentowa, która odnosi się do łącznej kwoty inwestycji. Istotne są oczywiście szczegółowe warunki każdego programu, z którymi należy się dokładnie zapoznać przed przystąpieniem do niego i zastanowić, czy rzeczywiście są korzystne. Jako Polenergia Fotowoltaika w razie potrzeby z przyjemnością pomożemy w wyborze optymalnych dotacji i zajmiemy się pozyskaniem środków, a następnie zrealizujemy inwestycję od A do Z. Zapraszamy do współpracy!