Dofinansowanie
do fotowoltaiki

Ogólnopolskie i regionalne programy na dofinansowanie do fotowoltaiki.
Zobacz więcej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Jak wygląda dofinansowanie do fotowoltaiki w tym roku?

Nie musisz samodzielnie opłacać inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) – dużym ułatwieniem będzie dla Ciebie dofinansowanie do fotowoltaiki. Wsparcie finansowe, które oferuje m.in. polski rząd, jest zachętą do decyzji o mikroprojekcie. Panele fotowoltaiczne nadal nie należą do najtańszych technologii, a dofinansowanie mikroinstalacji pozwoli Ci odzyskać część poniesionych kosztów. Dzięki temu możesz zapłacić za instalację nowych urządzeń mniej– Twój domowy budżet z pewnością to odczuje.

Nie musisz się jednak ubiegać o dofinansowanie do fotowoltaiki na własną rękę. Naszą specjalnością jest fotowoltaika w każdym wymiarze – pomagamy naszym klientom prawidłowo wypełnić formalności i ubiegać się o bezzwrotną dotację w ramach programu Mój Prąd. Służymy także radą w zakresie innych dofinansowań względem mikroinstalacji fotowoltaicznych – przybliżymy informacje na temat nowoczesnych technologii energetycznych.

Kto i w jakim zakresie może liczyć na wsparcie finansowe w ramach dotacji do fotowoltaiki w 2022 roku? Czy pojawiły się nowe dofinansowania, z których możesz skorzystać? Jak obniżyć cenę za instalację fotowoltaiczną? Poniżej znajdziesz wiele informacji istotnych dla siebie – w tym to, kto może wykorzystać ogólnopolskie i regionalne programy operacyjne, które pomogą Ci zrealizować inwestycję.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy ogólnopolskie

Czy wiesz, że inwestycja w fotowoltaikę może Ci się zwrócić już po mniej więcej 7 latach? Dofinansowanie do fotowoltaiki jest w stanie ten czas skrócić. Koszty wyprodukowanej energii elektrycznej będą niższe – to jedna z głównych motywacji naszych klientów i doskonale ją rozumiemy. Dopłaty do fotowoltaiki w ramach ogólnopolskich programów sprawiają, że inwestycja w panele fotowoltaiczne staje się dla wielu osób jeszcze bardziej osiągalna. Zobacz, z jakich dotacji możesz skorzystać w tym roku.

Fotowoltaika – dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd

Najpopularniejsze dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych to program rządowy Mój Prąd. Rusza czwarta już edycja, a nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku – należy się jednak spodziewać zmian w obowiązujących dotychczas zasadach. W ramach programu Mój Prąd będzie można się ubiegać o dofinansowanie zakupu samej fotowoltaiki w wysokości nie więcej niż 4 tysiące złotych. W przypadku zakupu dodatkowych komponentów możesz w zakresie programu Mój Prąd otrzymać dofinansowanie: do 5 tys. złotych na instalacje fotowoltaiczne PV, do 5 tys. na magazyn ciepła i do 7,5 tys. na magazyn energii.

Na co jeszcze możesz liczyć, decydując się na program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd? Dofinansowanie na fotowoltaikę zwiększy się o kolejne 3 tysiące złotych, jeśli zdecydujesz się na inteligentny system zarządzania energią (EMS – ang. Energy Management System). Warunkiem otrzymania tych środków jest wymóg montażu magazynu energii elektrycznej i/lub ciepła. Łącznie w ramach tej edycji programu można uzyskać do 20 500 złotych – trzeba jednak wyposażyć instalację fotowoltaiczną we wszystkie komponenty uwzględnione w programie oraz przejść do nowego systemu rozliczeń net-billingu. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50% kosztów i dotyczy inwestycji o mocy instalacji od 2 do 10 kW.

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie poprzez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pamiętaj też, że wspieramy klientów w uzyskiwaniu dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd. Mamy więc duże doświadczenie w tym zakresie i chętnie się tym doświadczeniem z Tobą podzielimy. Dzięki wejściu do programu Mój Prąd łatwiej będzie Ci uzyskać wsparcie finansowe i tym samym chronić środowisko naturalne.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze pozwala ubiegać się o dotację na fotowoltaikę i pompy ciepła, a także termomodernizację budynków w postaci docieplania budynków i wymiany stolarki. Warunkiem jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła/starego pieca. Głównym celem inicjatywy jest poprawa jakości powietrza, które nadal jest w alarmująco złym stanie – szczególnie jesienią i zimą. Program będzie trwał do 2029 roku lub do wyczerpania środków, a na jego realizację przeznaczono 103 miliardy złotych. Od 2020 roku uproszczono zasady ubiegania się o dotację, m.in. zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych, umożliwiono składanie wniosków online i skrócono czas ich rozpatrywania. Warto też wiedzieć, że w ramach programu Czyste Powietrze nie będzie już można ubiegać się o dotację do pieców węglowych.

Od 2022 roku będą funkcjonowały 3 poziomy dofinansowania. W ramach pierwszego –  podstawowego poziomu dofinansowania, można otrzymać dotację do 30 tysięcy złotych. Podwyższony, drugi poziom programu to maksymalnie 37 tysięcy złotych, natomiast najwyższy poziom – stworzony z myślą o Polakach i Polkach z mniejszym budżetem – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 69 tysięcy złotych. wersja przez gov.pl lub portal beneficjenta+ wersja papierowa.

Wniosek o dotację w ramach programu można składać za pośrednictwem serwisu gov.pl oraz poprzez aplikację internetową. Portal Beneficjenta, gdzie musisz wypełnić wniosek w formie papierowej – niezależnie od tego, czy interesują Cię instalacje fotowoltaiczne, czy instalacja pomp ciepła. Umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejnym wsparciem finansowym, na które możesz liczyć, jest ulga termomodernizacyjna, czyli ulga podatkowa, która obowiązuje od 2019 roku. Dzięki temu możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów, jeśli mowa o podatku zryczałtowanym) koszty poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego. Ulga obejmuje inwestycje przeprowadzone po 01.01.2019 roku – limit odliczeń wynosi 53 tysiące złotych.

Czy możesz skorzystać z tego wsparcia finansowego? Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

- właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy posiadają tytuł prawny od nieruchomości,
- osoby, które poniosły koszty w związku z termomodernizacją budynku jednorodzinnego – nie ma znaczenia, czy były to środki własne, czy kredyt,
- budynki już istniejące.

Pamiętaj, że ulga termomodernizacyjna nie jest tym samym, co dofinansowanie na fotowoltaikę Czyste Powietrze. Czy obie te formy wsparcia finansowego można łączyć? Tak, ale część sfinansowana z pomocą programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd nie podlega uldze.

Energia Plus

Fotowoltaika dla firm jest szansą nie tylko na oszczędności w budżecie, ale również budowanie pozytywnego wizerunku wśród obecnych i potencjalnych klientów, których świadomość jest coraz większa. Dla wielu przedsiębiorstw główną barierą są koszty, jakich wymaga fotowoltaika. Program Energia Plus zwiększa szansę na inwestycję w panele słoneczne. Dofinansowanie do fotowoltaiki obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku, którzy wykonują działalność gospodarczą. W zasadach programu, dzięki któremu można otrzymać dotację na panele fotowoltaiczne, nie ma ograniczeń dotyczących wielkości podmiotu biznesowego. Program Energia Plus mogą wykorzystać zarówno przedsiębiorcy z sektora małych i średnich firm, jak i duże koncerny.

Jak wygląda program Energia Plus w 2022 roku? Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie jedynie w formie pożyczki, ponieważ środki na bezzwrotne dotacje już wykorzystano. Kwota dofinansowania w tej postaci obejmuje od 0,5 miliona do 300 milionów złotych. Program Energia Plus jest zatem dostępny w formie pożyczki na warunkach rynkowych oraz preferencyjnych, a środki mogą pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 16 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków.

AgroEnergia

Fotowoltaika dla rolnika jest rozwiązaniem rosnących kosztów energii elektrycznej, co odczuwa niemal każde gospodarstwo. Inwestycja wiąże się jednak ze sporym wydatkiem, dlatego z pomocą przychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Agroenergia oferuje dofinansowanie fotowoltaiki dla osób fizycznych z prawem własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych. Taka osoba musi być w posiadaniu gospodarstwa minimum rok przed ubieganiem się o dotację. Oprócz tego trzeba posiadać status osoby prawnej – być właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez przynajmniej rok prowadzić działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Program jest podzielony na dwie części. Jedna obejmuje moduły fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny na energię elektryczną. Druga natomiast dotyczy biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych. Inwestycję można rozpocząć dopiero po zakwalifikowaniu się do dofinansowania do paneli słonecznych i należy z nich korzystać minimum 3 lata od ukończenia prac. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej nie może przekroczyć 50 kW i nie może być mniejsza niż 10 kW.

Warto też mieć świadomość, że nie można ubiegać się o dotację w ramach np. programu Mój Prąd, natomiast można skorzystać w ramach ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Rolnicy mogą też skorzystać z ulgi inwestycyjnej z tytułu kosztów zakupu oraz instalacji urządzeń takich jak fotowoltaika. Przyznaje się ją po zakończeniu inwestycji. Dzięki temu możesz odliczyć od należnego podatku rolnego od gruntów znajdujących się na terenie gminy, w której wykonano projekt. Nie można skorzystać z ulgi z tytułu tej samej inwestycji dłużej niż 15 lat– wysokość dofinansowania to 25%poniesionych kosztów, które trzeba udokumentować rachunkami. Niestety takie dofinansowanie fotowoltaiki wyklucza ubieganie się o inne dopłaty do paneli fotowoltaicznych.

Stop Smog

Stop Smog wspiera wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, a także termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program zakłada dofinansowania także podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dotyczy również zapewnienia budynkom dostępu do energii z instalacji OZE. Przyłączenie mikroinstalacji dzięki dofinansowaniu ma pomóc gospodarstwu domowemu, którego koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu.

Program skierowany jest do osób posiadających prawa własności lub prawa współwłasności domu jednorodzinnego. Koszt dofinansowania i zarazem także budżet programu może wynieść do 53 tysięcy na gospodarstwo domowe. W przypadku tego programu warto skontaktować się z właściwą dla siebie gminą i dopytać o szczegóły udziału.

Regionalne programy dofinansowań i kredytów do fotowoltaiki

Ogólnopolskie programy, dzięki którym instalacja fotowoltaiczna może być dofinansowana, cieszą się dużym zainteresowaniem, ale warto również poznać regionalne programy operacyjne. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej za pomocą OZE pozytywnie wpłynie nie tylko na gospodarstwa domowe czy firmy, ale również na środowisko naturalne. Wysokość dotacji może się różnić w zależności od gminy, dlatego tak ważna jest weryfikacja zasad w poszczególnych programach. Sprawdź też aktualności na stronie internetowej danej jednostki – tam znajdziesz wiarygodne informacje na temat dofinansowania, które Cię interesuje oraz jak składać wnioski elektroniczne i papierowe. Zobacz naszą listę, w której znajdziesz wszystkie liczące się programy regionalne.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Panele fotowoltaiczne są dużo tańsze niż jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu – dofinansowanie fotowoltaiki dalej jest jednak wsparciem dla właścicieli gospodarstw domowych, dla których inwestycja byłaby dużym wydatkiem. Są to często programy realizowane regionalnie, za pośrednictwem właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należą do nich inicjatywy Czyste Powietrze oraz Doradztwo Energetyczne. Pierwszy program omówiliśmy szczegółowo wcześniej – dotyczy osób fizycznych. Doradztwo Energetyczne jest natomiast skierowane m.in. do dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także miast i gmin. Działania obejmują takie inicjatywy, jak spotkania edukacyjne, bezpłatne konsultacje na temat dostępnych źródłach finansowania fotowoltaiki. Nie bez powodu wojewódzkie fundusze ochrony środowiska cieszą się tak dużą popularnością.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w poszczególnych województwach

Fotowoltaika dla domu jest szansą na oszczędności w budżecie w dłuższej perspektywie, ale sama inwestycja jest dużym wydatkiem. Nasz kalkulator fotowoltaiczny pomoże Ci określić potencjalne zyski z inwestycji– to dobry punkt wyjścia do podjęcia decyzji. Pamiętaj jednak, że możesz ubiegać się o dotację. Dzięki temu ogniwa fotowoltaiczne będą mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu. O dofinansowanie mogą się też ubiegać przedsiębiorstwa oraz właściciele gospodarstw rolniczych. Poniżej przedstawiamy programy regionalne działające w poszczególnych województwach– sprawdź, gdzie możesz skorzystać z dopłaty do fotowoltaiki.

Dolnośląskie
Województwo dolnośląskie może korzystać z takich form dofinansowania jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • program Czyste Powietrze,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
 • Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
 • niskooprocentowana pożyczka,
  dotacje ogólne WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczone między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych,
  dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego,
  program Kawka Plus – dofinansowanie do pomp ciepła dla mieszkańców Wrocławia, w ramach którego można otrzymać do 15 000 złotych
  pilotaż programu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – wsparcie obejmuje do 30% poniesionych kosztów na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Program dotyczy osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w województwie dolnośląskim.
Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie ma do dyspozycji następujące formy finansowania inwestycji:
Lubelskie
Województwo lubelskie proponują swoim mieszkańcom i działającym tam przedsiębiorcom następujące formy wsparcia finansowego:
Lubuskie
Województwo lubuskie może się uniezależnić od zewnętrznych dostawców prądu z pomocą takich programów jak:
Łódzkie
Na jakie dopłaty do fotowoltaiki może liczyć województwo łódzkie? Należą do nich takie inicjatywy jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
 • 50 kW na start – dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw, które obejmuje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym do 90% w formie pożyczki,
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  dotacje w gminie Kleszczów – na zakup i montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła, dofinansowanie może obejmować nawet do 85% kosztów kwalifikowanych, ale nie może przekroczyć 35 000 złotych,
  dofinansowanie w gminie Szczerców – dofinansowanie do nawet 80% kosztów kwalifikowanych, które nie może jednak przekroczyć 8 000 złotych na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych.
Małopolskie
Osoby zamieszkujące województwo małopolskie oraz prowadzące tam działalność gospodarczą, czy rolniczą mogą liczyć na pomoc w ramach inicjatyw takich jak:
Mazowieckie
Województwo mazowieckie zapewnia wsparcie finansowe w następującej formie:
Opolskie
Dla osób, które zamieszkują województwo opolskie i tam prowadzą działalność, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach jednej z inicjatyw: 
Podkarpackie
Dla przedsiębiorców i osób zamieszkujących województwo podkarpackie dostępne są następujące formy finansowania:
Podlaskie
Województwo podlaskie może skorzystać z naboru wniosków w ramach takich programów jak:
Pomorskie
Województwo pomorskie to wiele sposobów na otrzymanie wsparcie finansowego, w tym:
Śląskie
Województwo śląskie może liczyć na wsparcie finansowe w ramach takich programów jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
  50 kW na start – firmowa instalacja fotowoltaiczna może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach (nabór wniosków trwa do końca 2021 roku),
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  program Stop Smog,
  pilotaż programu w gminie Pszczyna dotyczący poprawy jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach. Wsparcie obejmuje osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z gminy Pszczyna. Jego wysokość wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów na zakup i montaż fotowoltaiki.
Świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie może liczyć na dotacje w ramach takich programów jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
  Agroenergia,
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  program priorytetowy OA – Ochrona Atmosfery udzielający wsparcia w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program obejmuje Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych JST, przedsiębiorców (spółki prawa handlowego) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Warmińsko-Mazurskie
Województwo warmińsko-mazurskie może składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach takich inicjatyw jak:
Wielkopolskie
Województwo wielkopolskie zapewnia mieszkańcom i przedsiębiorcom następujące formy wsparcia finansowego:
Zachodniopomorskie
Województwo zachodniopomorskie dysponuje następującymi formami finansowania istniejącej mikroinstalacji fotowoltaicznej:

Czy odnawialne źródła energii mają sens?

Zdecydowanie tak! Wiele osób poszukujących sensu w instalacjach fotowoltaicznych nie zauważa większości ich zalet. Poza oczywiście znacznym obniżeniem ceny utrzymania gospodarstw domowych i firm duży wpływ na ich popularność mają również kwestie ekologii. Coraz chętniej zmniejszymy nasz jednostkowy ślad węglowy, staramy się także ograniczyć zużycie zasobów nieodnawialnych i zredukować do marginalnego minimum ilość generowanych śmieci. Z tego względu obecnie coraz więcej mówi się o ograniczeniu ilości zużywanej energii – widzą to także producenci, którzy chcą między sobą konkurować nie na podstawie użyteczności swoich urządzeń, a pobieranej przez nich energii elektrycznej. Odnawialne źródła energii to przyszłość i zarazem forma ochrony całej planety przed zgubnymi działaniami człowieka, dlatego zdecydowanie warto iść w ślady osób, które zwracają na nią tak samo dużą uwagę, jak na swój codzienny komfort i wysokość miesięcznych rachunków za energię.

Jak wykorzystać jak najlepiej Fundusze Europejskie i inne programy?

Fundusze Europejskie oraz nasze krajowe programy wspierania i rozwoju dają ogromne możliwości wszystkim osobom nieobojętnym na losy planety i na miesięczne rachunki. Warto je wykorzystać dla swoich własnych potrzeb i postawić np. na instalację fotowoltaiczną, która będzie w stanie znacznie obniżyć koszty eksploatacji domowych urządzeń i odbiorników elektrycznych. Bywa tak, że duże instalacje, w tym farmy fotowoltaiczne, są szczególnie kosztowne we wdrożeniu, przez co wielu przedsiębiorców mimo jasnych potrzeb nie może sobie pozwolić na ich instalację. To spory hamulec do dalszego rozwoju, przez który wiele krajowych firm nie może nawiązać bliskiej walki z przedsiębiorstwami zagranicznymi, obniżającymi swoje koszty właśnie między innymi za pomocą PV. Wykorzystując wspomniane fundusze we właściwy sposób, możesz zatem znacznie zwiększyć konkurencyjność swojej marki, jak i zmniejszyć ryzyko związane z dużymi fluktuacjami cen. Jako właściciel domu z kolei, możesz w zasadzie całkowicie uniezależnić się od zewnętrznego dostawcy energii elektrycznej, jak i ograniczyć wpływ rosnących cen na koszt utrzymania gospodarstwa domowego.

Czy farmy fotowoltaiczne są trudne w montażu?

Zdecydowanie tak. Wiele osób, szczególnie początkujących, błędnie zakłada, że instalacja paneli jest prosta i można ją przeprowadzić samodzielnie w jedno popołudnie. Nic bardziej mylnego. Współczesne panele fotowoltaiczne, mimo ich dużej wytrzymałości i ogromnej trwałości, można z łatwością uszkodzić w procesie montażu, wykorzystując np. niewłaściwe  i nieprofesjonalne urządzenia lub maszyny. Konstrukcja wsporcza musi być wykonana zgodnie z planowanym obciążeniem, a materiały sprostać prognozowanemu sposobowi użytkowania. Jeśli zdecydujesz się na wykorzystanie różnych programów dofinansowania, koniecznie zleć instalację właśnie nam – jesteśmy przekonani, że cały proces przeprowadzimy zgodnie z założeniami i wymaganiami danego programu. W razie pytań skontaktuj się z nami – odpowiemy na wszystkie tak szybko, jak to tylko możliwe.

#inteligentnaenergia

Więcej o fotowoltaice

Fotowoltaika
dla domu

Instalacja fotowoltaiczna dla domu. Stań się niezależnym dostawcą własnego prądu i zacznij oszczędzać.

Zobacz
Fotowoltaika
dla firm

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, rachunki za prąd przestaną być obciążeniem dla budżetu Twojej firmy.

Zobacz
Dotacja "Mój Prąd 3.0"

Dowedz się więcej o dotacji „Mój Prąd” i zyskaj nawet do 5000 zł na Twoją instalację fotowoltaiczną.

Zobacz
Pompa
ciepła

Obniż rachunki za prąd i wybierz nowoczesną pompę ciepła firmy Buderus.

Zobacz
Ulga termo-modernizacyjna

Odlicz od podatku kwotę poniesioną na termomodernizację domu. Przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2.

Zobacz
Edukacja
Edison Energia

Interesują Cię zagadnienia z branży fotowoltaiki, chcesz poznać szczegóły funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej

Zobacz
Kalkulator fotowoltaiczny

Obniż koszt energii elektrycznej niemalże do 0. Oblicz ile możesz zaoszczędzić wybierając jeden z planów Edison Energia.

Zobacz
Instalacja fotowoltaiczna

Zapomnij o stale rosnących cenach prądu. Bądź niezależny i przełącz się na domową elektrownię słoneczną.

Zobacz