Dofinansowanie
do fotowoltaiki

Ogólnopolskie i regionalne programy na dofinansowanie do fotowoltaiki.
Zobacz więcej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji

Technologia


Gwarancja 25 lat wydajności

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Jak wygląda dofinansowanie do fotowoltaiki w tym roku?

Nie musisz samodzielnie opłacać inwestycji w odnawialne źródła energii (OZE) – dużym ułatwieniem będzie dla Ciebie dofinansowanie do fotowoltaiki. Wsparcie finansowe, które oferuje m.in. polski rząd, jest zachętą do decyzji o mikroprojekcie. Panele fotowoltaiczne nadal nie należą do najtańszych technologii, a dofinansowanie mikroinstalacji pozwoli Ci odzyskać część poniesionych kosztów. Dzięki temu możesz zapłacić za instalację nowych urządzeń mniej– Twój domowy budżet z pewnością to odczuje.

Nie musisz się jednak ubiegać o dofinansowanie na własną rękę. Naszą specjalnością jest fotowoltaika w każdym wymiarze – pomagamy naszym klientom prawidłowo wypełnić formalności i ubiegać się o bezzwrotną dotację w ramach programu Mój Prąd. Służymy także radą w zakresie innych dofinansowań.

Kto i w jakim zakresie może liczyć na wsparcie finansowe w ramach dotacji do fotowoltaiki w 2022 roku? Czy pojawiły się nowe dofinansowania, z których możesz skorzystać? Poniżej znajdziesz informacje na temat ogólnopolskich i regionalnych programów, które pomogą Ci zrealizować inwestycję.

Dofinansowanie do fotowoltaiki – programy ogólnopolskie

Czy wiesz, że inwestycja w fotowoltaikę może Ci się zwrócić już po mniej więcej 7 latach? Dofinansowanie do fotowoltaiki jest w stanie ten czas skrócić. Koszty energii elektrycznej nie będą niższe– to jedna z głównych motywacji naszych klientów i doskonale ją rozumiemy. Dopłaty do fotowoltaiki w ramach ogólnopolskich programów sprawiają, że inwestycja w panele fotowoltaiczne staje się dla wielu osób jeszcze bardziej osiągalna. Zobacz, z jakich dotacji możesz skorzystać w tym roku.

Mój Prąd

Najpopularniejsze dofinansowanie do paneli fotowoltaicznych to program rządowy Mój Prąd. Rusza czwarta już edycja, a nabór wniosków rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku – należy się jednak spodziewać zmian w obowiązujących dotychczas zasadach. W ramach programu będzie można się ubiegać o dofinansowanie zakupu samej fotowoltaiki w wysokości nie więcej niż 4 tysiące złotych. W przypadku zakupu dodatkowych komponentów możesz otrzymać dofinansowanie: do 5 tys. złotych na instalację PV, do 5 tys. na magazyn ciepła i do 7,5 tys. na magazyn energii.

Na co jeszcze możesz liczyć w ramach programu Mój Prąd? Dofinansowanie na fotowoltaikę zwiększy się o kolejne 3 tysiące złotych, jeśli zdecydujesz się na inteligentny system zarządzania energią (EMS – ang. Energy Management System). Warunkiem otrzymania tych środków jest instalacja magazynu energii i/lub ciepła. Łącznie w ramach tej edycji programu można uzyskać do 20 500 złotych – trzeba jednak wyposażyć instalację fotowoltaiczną we wszystkie komponenty uwzględnione w programie oraz przejść do nowego systemu rozliczeń net-billingu. Kwota dofinansowania nie może jednak przekroczyć 50% kosztów i dotyczy inwestycji o mocy instalacji od 2 do 10 kW.

Wniosek będzie można złożyć elektronicznie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Pamiętaj też, że wspieramy klientów w uzyskiwaniu dofinansowania do fotowoltaiki w programie Mój Prąd. Mamy więc duże doświadczenie w tym zakresie i chętnie się tym doświadczeniem z Tobą podzielimy. Dzięki temu łatwiej będzie Ci uzyskać wsparcie finansowe i tym samym chronić środowisko naturalne.

Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze pozwala ubiegać się o dotację na fotowoltaikę i pompy ciepła, a także termomodernizację budynków w postaci docieplania budynków i wymiany stolarki. Warunkiem jest wymiana nieefektywnego źródła ciepła/starego pieca. Głównym celem inicjatywy jest poprawa jakości powietrza, które nadal jest w alarmująco złym stanie – szczególnie jesienią i zimą. Program będzie trwał do 2029 roku lub do wyczerpania środków, a na jego realizację przeznaczono 103 miliardy złotych. Od 2020 roku uproszczono zasady ubiegania się o dotację, m.in. zrezygnowano z limitu kosztów kwalifikowanych, umożliwiono składanie wniosków online i skrócono czas ich rozpatrywania. Warto też wiedzieć, że w ramach programu Czyste Powietrze nie będzie już można ubiegać się o dotację do pieców węglowych.

Od 2022 roku będą funkcjonowały 3 poziomy dofinansowania. Pierwszy, podstawowy poziom obejmuje maksymalną dotację do 30 tysięcy złotych. Podwyższony, drugi poziom programu to maksymalnie 37 tysięcy złotych, natomiast najwyższy poziom – stworzony z myślą o Polakach i Polkach z mniejszym budżetem – maksymalna kwota dofinansowania wynosi 69 tysięcy złotych. wersja przez gov.pl lub portal beneficjenta+ wersja papierowa.

Wniosek o dotację w ramach programu można składać za pośrednictwem serwisu gov.pl oraz poprzez aplikację internetową Portal Beneficjenta, gdzie musisz wypełnić wniosek w formie papierowej – niezależnie od tego, czy interesuje Cię fotowoltaika, czy pompa ciepła. Umowy będą podpisywane do 31 grudnia 2027 roku.

Ulga termomodernizacyjna

Kolejnym wsparciem finansowym, na które możesz liczyć, jest ulga termomodernizacyjna, czyli ulga podatkowa, która obowiązuje od 2019 roku. Dzięki temu możesz odliczyć od podstawy obliczenia podatku (lub przychodów, jeśli mowa o podatku zryczałtowanym) koszty poniesione na termomodernizację domu jednorodzinnego. Ulga obejmuje inwestycje przeprowadzone po 01.01.2019 roku – limit odliczeń wynosi 53 tysiące złotych.

Czy możesz skorzystać z tego wsparcia finansowego? Ulga termomodernizacyjna obejmuje:

- właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy posiadają tytuł prawny od nieruchomości,
- osoby, które poniosły koszty w związku z termomodernizacją budynku jednorodzinnego – nie ma znaczenia, czy były to środki własne, czy kredyt,
- budynki już istniejące.

Pamiętaj, że ulga termomodernizacyjna nie jest tym samym, co dofinansowanie na fotowoltaikę Czyste Powietrze. Czy obie te formy wsparcia finansowego można łączyć? Tak, ale część sfinansowana z pomocą programu Czyste Powietrze lub Mój Prąd nie podlega uldze.

Energia Plus

Fotowoltaika dla firm jest szansą nie tylko na oszczędności w budżecie, ale również budowanie pozytywnego wizerunku wśród obecnych i potencjalnych klientów, których świadomość jest coraz większa. Dla wielu przedsiębiorstw główną barierą są koszty, jakich wymaga fotowoltaika. Program Energia Plus zwiększa szansę na inwestycję w panele słoneczne. Dofinansowanie do fotowoltaiki obejmuje przedsiębiorców w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców z 6 marca 2018 roku, którzy wykonują działalność gospodarczą. W zasadach programu, dzięki któremu można otrzymać dotację na panele fotowoltaiczne, nie ma ograniczeń dotyczących wielkości podmiotu biznesowego. Dzięki temu mogą z niego skorzystać zarówno sektor małych i średnich przedsiębiorstw, jak i duże firmy.

Jak wygląda program Energia Plus w 2022 roku? Przedsiębiorcy mogą otrzymać wsparcie jedynie w formie pożyczki, ponieważ środki na bezzwrotne dotacje już wykorzystano. Kwota dofinansowania w tej postaci obejmuje od 0,5 miliona do 300 milionów złotych. Pożyczka jest dostępna na warunkach rynkowych oraz preferencyjnych, a środki mogą pokryć nawet 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie nabór wniosków trwa od 1 kwietnia do 16 grudnia 2022 roku lub do wyczerpania środków.

AgroEnergia

Fotowoltaika dla rolnika jest rozwiązaniem rosnących kosztów energii elektrycznej, co odczuwa niemal każde gospodarstwo. Inwestycja wiąże się jednak ze sporym wydatkiem, dlatego z pomocą przychodzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Program Agroenergia oferuje dofinansowanie fotowoltaiki dla osób fizycznych z prawem własności lub dzierżawy nieruchomości rolnych. Taka osoba musi być w posiadaniu gospodarstwa minimum rok przed ubieganiem się o dotację. Oprócz tego trzeba posiadać status osoby prawnej – być właścicielem lub dzierżawcą gruntów i przez przynajmniej rok prowadzić działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolnych.

Program jest podzielony na dwie części. Jedna obejmuje instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła i magazyny energii. Druga natomiast dotyczy biogazowni rolniczych i małych elektrowni wodnych. Inwestycję można rozpocząć dopiero po zakwalifikowaniu się do dofinansowania do paneli słonecznych i należy z nich korzystać minimum 3 lata od ukończenia prac. Moc instalacji fotowoltaicznych nie może przekroczyć 50 kW i nie może być mniejsza niż 10 kW.

Warto też mieć świadomość, że nie można ubiegać się o dotację w ramach innego programu, np. Mój Prąd, natomiast można skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej.

Ulga inwestycyjna dla rolników

Rolnicy mogą też skorzystać z ulgi inwestycyjnej z tytułu kosztów zakupu oraz instalacji urządzeń takich jak fotowoltaika. Przyznaje się ją po zakończeniu inwestycji. Dzięki temu możesz odliczyć od należnego podatku rolnego od gruntów znajdujących się na terenie gminy, w której wykonano projekt. Nie można skorzystać z ulgi z tytułu tej samej inwestycji dłużej niż 15 lat– wysokość dofinansowania to 25%poniesionych kosztów, które trzeba udokumentować rachunkami. Niestety skorzystanie z tej formy wsparcia wyklucza ubieganie się o inne dopłaty do paneli fotowoltaicznych.

Stop Smog

Stop Smog wspiera wymianę lub likwidację wysokoemisyjnych źródeł ciepła, a także termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych. Program zakłada dofinansowania także podłączeń do sieci ciepłowniczej lub gazowej. Dotyczy również zapewnienia budynkom dostępu do energii z instalacji OZE. Instalacja fotowoltaiczna zamontowana dzięki dofinansowaniu ma pomóc gospodarstwu domowemu, którego koszt ogrzania pochłania znaczną część domowego budżetu.

Kluczowym warunkiem do skorzystania z dotacji jest posiadanie prawa własności, prawa współwłasności lub też samoistne posiadanie domu jednorodzinnego. Koszt dofinansowania może wynieść do 53 tysięcy na gospodarstwo domowe. W przypadku tego programu warto skontaktować się z właściwą dla siebie gminą i dopytać o szczegóły udziału.

Regionalne programy dofinansowań i kredytów do fotowoltaiki

Ogólnopolskie programy, dzięki którym instalacja fotowoltaiczna może być dofinansowana, cieszą się dużym zainteresowaniem, ale warto również zapoznać się z regionalnymi inicjatywami. Zwiększenie produkcji energii elektrycznej za pomocą OZE pozytywnie wpłynie nie tylko na gospodarstwa domowe czy firmy, ale również na środowisko naturalne. Wysokość dotacji może się różnić w zależności od gminy, dlatego tak ważna jest weryfikacja zasad w poszczególnych programach. Sprawdź też aktualności na stronie internetowej danej jednostki– tam znajdziesz wiarygodne informacje na temat dofinansowania, które Cię interesuje oraz jak składać wnioski elektroniczne i papierowe. Zobacz naszą listę programów regionalnych.

Dofinansowania na instalacje fotowoltaiczne z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Panele fotowoltaiczne są dużo tańsze niż jeszcze kilka, czy kilkanaście lat temu– dotacje nadal są jednak wsparciem dla właścicieli gospodarstw domowych, dla których inwestycja byłaby dużym wydatkiem. Są to często programy realizowane regionalnie, za pośrednictwem właściwego terytorialnie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Należą do nich inicjatywy Czyste Powietrze oraz Doradztwo Energetyczne. Pierwszy program omówiliśmy szczegółowo wcześniej – dotyczy osób fizycznych. Doradztwo Energetyczne jest natomiast skierowane m.in. do dużych przedsiębiorstw, sektora MŚP, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, a także miast i gmin. Działania obejmują takie inicjatywy, jak spotkania edukacyjne, bezpłatne konsultacje na temat dostępnych źródłach finansowania fotowoltaiki.

Dofinansowanie do fotowoltaiki w poszczególnych województwach

Fotowoltaika dla domu jest szansą na oszczędności w budżecie w dłuższej perspektywie, ale sama inwestycja jest dużym wydatkiem. Nasz kalkulator fotowoltaiczny pomoże Ci określić potencjalne zyski z inwestycji– to dobry punkt wyjścia do podjęcia decyzji. Pamiętaj jednak, że możesz ubiegać się o dotację. Dzięki temu ogniwa fotowoltaiczne będą mniejszym obciążeniem dla domowego budżetu. O dofinansowanie mogą się też ubiegać przedsiębiorstwa oraz właściciele gospodarstw rolniczych. Poniżej przedstawiamy programy regionalne działające w poszczególnych województwach– sprawdź, gdzie możesz skorzystać z dopłaty do fotowoltaiki.

Dolnośląskie
Województwo dolnośląskie może korzystać z takich form dofinansowania jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • program Czyste Powietrze,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
 • Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
 • niskooprocentowana pożyczka,
  dotacje ogólne WFOŚiGW we Wrocławiu przeznaczone między innymi dla jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, osób prawnych oraz wspólnot mieszkaniowych,
  dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Ograniczenia Niskiej Emisji na Obszarze Województwa Dolnośląskiego,
  program Kawka Plus – dofinansowanie do pomp ciepła dla mieszkańców Wrocławia, w ramach którego można otrzymać do 15 000 złotych
  pilotaż programu poprawy jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w budynkach wielorodzinnych – wsparcie obejmuje do 30% poniesionych kosztów na zakup i montaż paneli fotowoltaicznych. Program dotyczy osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w województwie dolnośląskim.
Kujawsko-Pomorskie
Województwo kujawsko-pomorskie ma do dyspozycji następujące formy finansowania inwestycji:
Lubelskie
Województwo lubelskie proponują swoim mieszkańcom i działającym tam przedsiębiorcom następujące formy wsparcia finansowego:
Lubuskie
Województwo lubuskie może się uniezależnić od zewnętrznych dostawców prądu z pomocą takich programów jak:
Łódzkie
Na jakie dopłaty do fotowoltaiki może liczyć województwo łódzkie? Należą do nich takie inicjatywy jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
 • 50 kW na start – dofinansowanie do zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej dla przedsiębiorstw, które obejmuje nawet do 100% kosztów kwalifikowanych, w tym do 90% w formie pożyczki,
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  dotacje w gminie Kleszczów – na zakup i montaż fotowoltaiki oraz pompy ciepła, dofinansowanie może obejmować nawet do 85% kosztów kwalifikowanych, ale nie może przekroczyć 35 000 złotych,
  dofinansowanie w gminie Szczerców – dofinansowanie do nawet 80% kosztów kwalifikowanych, które nie może jednak przekroczyć 8 000 złotych na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych.
Małopolskie
Osoby zamieszkujące województwo małopolskie oraz prowadzące tam działalność gospodarczą, czy rolniczą mogą liczyć na pomoc w ramach inicjatyw takich jak:
Mazowieckie
Województwo mazowieckie zapewnia wsparcie finansowe w następującej formie:
Opolskie
Dla osób, które zamieszkują województwo opolskie i tam prowadzą działalność, najlepszym rozwiązaniem będzie złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach jednej z inicjatyw: 
Podkarpackie
Dla przedsiębiorców i osób zamieszkujących województwo podkarpackie dostępne są następujące formy finansowania:
Podlaskie
Województwo podlaskie może skorzystać z naboru wniosków w ramach takich programów jak:
Pomorskie
Województwo pomorskie to wiele sposobów na otrzymanie wsparcie finansowego, w tym:
Śląskie
Województwo śląskie może liczyć na wsparcie finansowe w ramach takich programów jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
 • Agroenergia,
  50 kW na start – firmowa instalacja fotowoltaiczna może uzyskać dofinansowanie w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych lub pożyczkę na preferencyjnych warunkach (nabór wniosków trwa do końca 2021 roku),
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  program Stop Smog,
  pilotaż programu w gminie Pszczyna dotyczący poprawy jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach. Wsparcie obejmuje osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe z gminy Pszczyna. Jego wysokość wynosi do 60% faktycznie poniesionych kosztów na zakup i montaż fotowoltaiki.
Świętokrzyskie
Województwo świętokrzyskie może liczyć na dotacje w ramach takich programów jak:
 • program rządowy Mój Prąd,
 • ulga termomodernizacyjna,
 • ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników,
 • program Czyste Powietrze,
 • Energia Plus,
  Agroenergia,
  Gwarancja Biznesmax, w tym niskooprocentowany kredyt na fotowoltaikę z banków Alior Bank lub BNP Paribas,
  program priorytetowy OA – Ochrona Atmosfery udzielający wsparcia w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej. Program obejmuje Jednostki Samorządu Terytorialnego i ich związki, podmioty świadczące usługi publiczne w ramach obowiązków własnych JST, przedsiębiorców (spółki prawa handlowego) oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.
Warmińsko-Mazurskie
Województwo warmińsko-mazurskie może składać wnioski o wsparcie finansowe w ramach takich inicjatyw jak:
Wielkopolskie
Województwo wielkopolskie zapewnia mieszkańcom i przedsiębiorcom następujące formy wsparcia finansowego:
Zachodniopomorskie
Województwo zachodniopomorskie dysponuje następującymi formami finansowania instalacji fotowoltaicznych:

#inteligentnaenergia

Więcej o fotowoltaice

Fotowoltaika
dla domu

Instalacja fotowoltaiczna dla domu. Stań się niezależnym dostawcą własnego prądu i zacznij oszczędzać.

Zobacz
Fotowoltaika
dla firm

Dzięki własnej instalacji fotowoltaicznej, rachunki za prąd przestaną być obciążeniem dla budżetu Twojej firmy.

Zobacz
Dotacja "Mój Prąd 3.0"

Dowedz się więcej o dotacji „Mój Prąd” i zyskaj nawet do 5000 zł na Twoją instalację fotowoltaiczną.

Zobacz
Pompa
ciepła

Obniż rachunki za prąd i wybierz nowoczesną pompę ciepła firmy Buderus.

Zobacz
Ulga termo-modernizacyjna

Odlicz od podatku kwotę poniesioną na termomodernizację domu. Przyczyniasz się do zmniejszenia emisji CO2.

Zobacz
Edukacja
Edison Energia

Interesują Cię zagadnienia z branży fotowoltaiki, chcesz poznać szczegóły funkcjonowania instalacji fotowoltaicznej

Zobacz
Kalkulator fotowoltaiczny

Obniż koszt energii elektrycznej niemalże do 0. Oblicz ile możesz zaoszczędzić wybierając jeden z planów Edison Energia.

Zobacz
Instalacja fotowoltaiczna

Zapomnij o stale rosnących cenach prądu. Bądź niezależny i przełącz się na domową elektrownię słoneczną.

Zobacz