Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników - wszystko, co chcesz i musisz wiedzieć, żeby z niej skorzystać

Dodano:
12/13/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Fotowoltaika daje wiele korzyści, w tym również w wymiarze czysto finansowym, czego przykładem jest ulga inwestycyjna w podatku rolnym skierowana do osób prowadzących gospodarstwo. Jak ją otrzymać? W jaki sposób należy ją odliczyć? Z jakimi warunkami i procedurami wiąże się jej udzielenie? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące ulgi inwestycyjnej dla rolników na panele fotowoltaiczne.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę dla rolników – co to jest?

Ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę jest mechanizmem, z którego mogą korzystać rolnicy ponoszący określone wydatki związane z prowadzeniem i rozwojem gospodarstwa. Oczywiście nie dotyczy ona dowolnych kosztów, a tylko ściśle określonych w przepisach prawa. Zgodnie z nimi, ulga inwestycyjna dla rolników obejmuje inwestycje następującego rodzaju:

  • budowę, rozbudowę lub modernizację nieruchomości wykorzystywanych w celach gospodarczych,
  • zakup urządzeń i instalacji stosowanych w gospodarstwie, w tym m.in. panele fotowoltaiczne (dowiedz się więcej, o tym, co to jest fotowoltaika).

Ulga inwestycyjna na montaż ogniw słonecznych, podobnie jak dofinansowanie do fotowoltaiki, jest dostępna dla rolników rozliczających się zarówno ryczałtowo, jak i w ramach podatku VAT. Może z niej skorzystać każdy podmiot prawa, a więc osoby indywidualne, firmy, instytucje i organizacje, które należą do grupy płatników podatku rolnego oraz są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi gruntów rolnych.

Inny warunek, który trzeba spełnić, żeby móc skorzystać z odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego, to montaż paneli słonecznych w gminie, w której składa się wniosek. Niemożliwe jest zatem uzyskanie ulgi inwestycyjnej na moduły postawione w innej gminie. W praktyce polega ona na odliczeniu części wydatków poniesionych na zakup i montaż fotowoltaiki od podatku rolnego, dzięki czemu instalacja fotowoltaiczna jest tańsza.

Jak otrzymać ulgę inwestycyjną?

Aby fotowoltaika dla rolnika została objęta ulgą, konieczne jest spełnienie określonych wymagań formalnych. Na szczęście to nic trudnego! Ulga inwestycyjna w podatku rolnym jest dostępna na wniosek, który można otrzymać od właściwego organu administracyjnego, czyli w zależności od lokalizacji inwestycji od:

  • wójta
  • burmistrza,
  • prezydenta miasta.

Wniosek powinien zostać prawidłowo wypełniony i przedłożony w urzędzie wraz z wymaganymi załącznikami, tj. zestawieniem wydatków i dokumentami finansowymi (np. faktury, rachunki, umowy) potwierdzającymi wysokość poniesionych kosztów.

Wysokość odliczenia

Co ważne, z ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym na fotowoltaikę dla rolników można skorzystać po realizacji wszystkich prac i oddaniu instalacji fotowoltaicznej do użytku. Jej maksymalna wysokość wynosi 25% - taką część odpowiednio udokumentowanych kosztów można odjąć od należności dla fiskusa.

Ulga inwestycyjna — jak długo?

Co ważne, ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę nie jest przyznawana bezterminowo i można z niej korzystać wyłącznie przez określony czas. Jak długi? Zgodnie z przepisami, 25% kosztów jednej inwestycji w panele słoneczne można odliczać od podatku przez maksymalnie 15 lat od daty jej zakończenia.

Jak odliczyć ulgę inwestycyjną dla rolników na fotowoltaikę?

Wartość należnej ulgi inwestycyjnej na fotowoltaikę dla rolnika podlega odliczeniu z urzędu w ramach decyzji administracyjnej określającej kwotę należnego podatku. Z kolei osoby zobligowane do składania deklaracji DR-1 samodzielnie odliczają od podatku wartość ulgi wskazaną w decyzji.

Ile otrzymam ulgi?

Wysokość przyznanej ulgi rolnej na panele słoneczne montowane zarówno na gruncie, jak i dachu budynku jest określana procentowo, a więc jej konkretna wartość zależy od wartości kosztów inwestycji. Przykładowo, jeżeli wszystkie zakupy i prace, których koszt został prawidłowo udokumentowany, wyniosły 50 000 zł, od podatku można przez 15 lat odliczyć kwotę równą 12 500 zł. O tyle mniej rolnik zapłaci fiskusowi dzięki inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne, co stanowi ważny argument przemawiający za ich założeniem. Jak widać, panele dla rolnika mogą być równie korzystne, jak fotowoltaika dla domu czy firmy.

Ulga inwestycyjna na fotowoltaikę a dotacje rządowe Mój Prąd i Agroenergia

Jak ulga inwestycyjna dla rolnika na panele słoneczne ma się do dofinansowań rządowych w ramach takich programów jak np. Agroenergia czy Mój Prąd w 2021 r.? Jak się okazuje, przepisy niestety wykluczają możliwość pozyskania środków z dotacji publicznych i odliczenia ulgi inwestycyjnej na zakup i montaż zestawów słonecznych. Warunek przyznawania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym mówi bowiem wprost, że należy się ona wyłącznie w przypadku pełnego finansowania inwestycji z własnych środków, bez sięgania po zewnętrzne dofinansowanie. Dlatego tak ważne jest prawidłowe obliczenie, czy ulga, a nie dotacja jest rzeczywiście najlepszym rozwiązaniem.

Jeśli masz wątpliwości w tej kwestii i poszukujesz profesjonalnej porady albo interesuje Cię wysokiej jakości fotowoltaika dla firm czy domu, skontaktuj się z Polenergia Fotowoltaika, a uzyskasz fachową i kompleksową pomoc!