#inteligentnaenergia

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Polenergia Fotowoltaika S.A.

Kontakt ze Spółką

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polenergia Fotowoltaika S.A. z siedzibą w Warszawie 02-661 przy pl. Ireneusza Gugulskiego 1 (dalej „Spółka”). Ze Spółką można skontaktować się:

Inspektor Ochrony Danych

W Spółce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych - Przemysław Siarka, z którym można się skontaktować:

Legalność przetwarzania

Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych stanowi:

Cele przetwarzania

Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę w zależności od podstawy prawnej przetwarzania i celu przetwarzania: 

Odbiorcy danych

Do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć dostęp podwykonawcy Spółki (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, audytorskie, informatyczne i marketingowe. 

Przysługujące prawa

Przysługuje Pani/Panu:

Pozostałe informacje