Dotacja "Mój Prąd 4.0"

Dowiedz się więcej o czwartej edycji programu "Mój Prąd", czyli rządowej dotacji na własną mikroinstalację fotowoltaiczną.
Zobacz więcej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji

Technologia


Gwarancja 25 lat wydajności

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Dotacje Mój Prąd 4.0 ruszyły!

To już oficjalne - 15 kwietnia 2022 roku został uruchomiony nabór wniosków do czwartej edycji programu Mój Prąd w wersji 4.0, czyli do programu wspierającego finansowo inwestycję w instalacje fotowoltaiczne.  

Tym razem maksymalne dofinansowanie może wynieść nawet 20 500 złotych i obejmie nie tylko instalacje fotowoltaiczne, ale także magazyny energii, ciepła oraz inteligentne systemy zarządzania energią.  

15 kwietnia
Start naborów
20 500 zł
Maks. dofinansowanie
Wnioski online
Wnioski do NFOŚIGW
składane elektronicznie

Budżet programu Mój Prąd 4.0

Budżet programu Mój Prąd 4.0 wynosi 855 milionów złotych, ale może być rozszerzony, jeśli zainteresowanie dotacjami będzie tak duże, jak w poprzednich edycjach. Co ważne, wnioski do NFOŚiGW składane drogą elektroniczną. UWAGA – decydować będzie kolejność zgłoszeń!

Z obliczeń Polenergii Fotowoltaiki wynika, że rządowej dopłaty wystarczy na około trzy miesiące, więc warto się pospieszyć!

855 mln
Budżet programu
160-180 tyS.
Instalacji (średnie
dofinansowanie ~5 000 zł)
10-15 tyS.
Instalacji już sprzedanych

7 najważniejszych celów programu Mój Prąd 4.0

Z dotychczasowych zapowiedzi można wyodrębnić aż 7 kluczowych celów, które mają być realizowane dzięki kolejnej odsłonie programu Mój Prąd.

 • Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla.
 • Realne oszczędności w budżecie prosumentów.
 • Zwiększenie udziału fotowoltaiki (a szerzej – odnawialnych źródeł energii) w miksie energetycznym Polski.
 • Rozwój elektromobilności.
 • Efektywniejsze magazynowanie i autokonsumpcja energii z odnawialnych źródeł.
 • Skuteczniejsze bilansowanie energii w systemie elektroenergetycznym.
 • Odpowiedź na międzynarodowe zobowiązania Polski w zakresie OZE.

Mój Prąd 4.0 – dla kogo?

Program skierowany jest dla osób fizycznych, które chcą pozyskać dofinansowanie m.in. na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy od 2 do 10 kW. Jedyny warunek jaki wystarczy spełnić to podpisanie kompleksowej umowy z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej i prawidłowe wypełnienie wniosku.

Pierwszeństwo w programie będą mieli prosumenci rozliczający się w systemie net-billingu, ale mogą z niego również skorzystać osoby rozliczające się na starych zasadach. Warunkiem będzie jednak przejście z net-metering'u na net-billing.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-bilingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

Czy warto skorzystać z programu "Mój Prąd"?

Oczywiście, że tak! Według wyliczeń Ministerstwa Klimatu i Środowiska instalacja fotowoltaiczna wsparta dotacją MP 4.0, nawet bez magazynu energii, powinna zwrócić się w ciągu 7,5 roku. Jeśli dołożymy do tego najnowszy produkt Polenergia 360 i bilansowanie 2.0 z gwarantowaną ceną prądu, to okres zwrotu z inwestycji może być jeszcze krótszy!

Twój Eco Plan 360 z Polenergia Fotowoltaika z analizą ekonomiczną instalacji o mocy 4,51 kWp

Prąd drożeje, rosną także ceny instalacji fotowoltaicznych, a na skutek inflacji, pieniądz traci na wartości. Te wszystkie czynniki jeszcze bardziej skłaniają do inwestycji, która przynosi realne oszczędności i zabezpiecza gospodarstwo domowe w perspektywie kilkudziesięciu lat.

Mój Prąd 4.0 – promocje!

Co przygotowaliśmy dla naszych Klientów:

 • Opłatę instalacyjną w wysokości 1500 zł na starcie bierzemy na siebie!
 • Dodatkowo oferujemy BON o wartość 1500 zł na zakup pompy ciepła

Szczegóły promocji dostępne w Regulaminie.

Mój Prąd i dotacje z Polenergia Fotowoltaika

 • Skontaktuj się z nami, aby uzyskać najnowsze informacje na temat aktualnych i planowanych dofinansowań na odnawialne źródła energii. Nasi konsultanci przedstawiają najkorzystniejsze warianty, otrzymujesz też pełne wsparcie w realizacji formalności.
 • Posiadamy bardzo duże doświadczenie w pomocy beneficjentom programów Mój Prąd i Czyste Powietrze.
 • Skutecznie doradzamy, jak otrzymać możliwie najwyższe wsparcie przy inwestowaniu w panele fotowoltaiczne.
 • Na podstawie sukcesu wcześniejszych trzech wyborów można szacować, że czwarta edycja okaże się równie popularna. Dlatego nie strać okazji na pozyskanie środków i bądź na bieżąco!

Jak można złożyć wniosek?

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie “Mój Prąd”.

Listownie:

Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i wyślij pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres:


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa

Bezpośrednio:

W kancelarii w siedzibie Narodowego Funduszu pod adresem:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ul. Konstruktorska 1, 02-673 Warszawa

Przez Internet:

 • Wejdź na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji
 • Dołącz wymagane załączniki
 • Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby: 

  a. podpisem zaufanym
  
b. e-dowodem
  c. certyfikatem kwalifikowanym
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami
 • Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku

Zobacz  film o tym “Jak to działa”