Baza wiedzy
FOTOWOLTAIKA

Wszystko co potrzebujesz wiedzieć o panelach fotowoltaicznych i OZE.
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Encyklopedia

Wiedza i bieżące informacje związana z fotowoltaiką i energią odnawialną.

AC

Prąd zmienny

Akumulator elektryczny

Rodzaj odwracalnego ogniwa galwanicznego, służy do wielokrotnego magazynowania i oddawania energii elektrycznej w postaci chemicznej

Amorficzne moduły fotowoltaiczne

Najtańsze i najmniej wydajne spośród wszystkich paneli fotowoltaicznych. W zależności od producenta i modelu, ich sprawność to 6-10%.

Audyt

Pozwala określić czy dana instalacja fotowoltaiczna została zamontowana poprawienie, zgodnie z projektem i wytycznymi montażowymi Polenergia Fotowoltaika.

DC

Prąd stały.

Efekt fotowoltaiczny

Zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania świetlnego.

Elektrownia słoneczna

Instalacja wykorzystująca energię słoneczną do produkcji energii cieplnej lub prądu elektrycznego.

Falownik

Inaczej Inwerter. Serce instalacji fotowoltaicznej. Zamienia prąd stały na prąd zmienny, który może już bezpiecznie zasilać urządzenia w naszym budynku.

Instalacja fotowoltaiczna

Jest to rodzaj elektrowni słonecznej wykorzystująca efekt fotowoltaiczny do produkcji energii elektrycznej z energii słonecznej. Jej główne składniki to moduły fotowoltaiczne i falownik.

Inwerter

Patrz FALOWNIK.

Jałowe napięcie

Napięcie prądu w panelu fotowoltaicznym w momencie niepodłączenia do żadnego obciążenia.

Konstrukcja wsporcza (do dachów płaskich)

Konstrukcja zbudowana z tak zwanych trójkątów stosowana w przypadku dachów płaskich zapewniająca modułom fotowoltaicznym na dachu odpowiednią wytrzymałość, aerodynamiczność, optymalny kąt padania promieni słonecznych oraz ułatwia spływanie wszelkim zanieczyszczeniom oraz opadom atmosferycznym z powierzchni modułów. System montażu na dach płaski dzielimy na inwazyjny i balastowy.

Krzem

Pierwiastek chemiczny o symbolu Si, drugi po tlenie najczęściej występujący pierwiastek w przyrodzie, główny materiał budulcowy ogniw fotowoltaicznych. Krzem do celów fotowoltaicznych musi być w 99,9% w czystej postaci. Najefektywniejsze jest wykorzystanie ogniw z krzemu monokrystalicznego.

Moc zainstalowana

Określa wartość potencjalnej wielkości energii elektrycznej możliwej do uzyskania przez instalację fotowoltaiczną.

Moduł fotowoltaiczny (panel słoneczny)

Urządzenie zamieniające energię słoneczną w prąd elektryczny.

Monokrystaliczne moduły fotowoltaiczne

Moduły monokrystaliczne charakteryzują się najlepszą klasą krzemu, przez co są bardziej wydajne. Ich sprawność to 15-19%.

Mój Prąd

Program rządowy skierowany do gospodarstw domowych, dzięki któremu możemy uzyskać zwrot części kosztów instalacji fotowoltaicznej, nawet do 6000 zł.

OPV

Organiczne ogniwa fotowoltaiczne.

OZE

Skrót od zwrotu Odnawialne Źródła Energii. Do odnawialnych źródeł energii zaliczamy m.in. energię, słoneczną, wiatrową, wodną oraz geotermalną.

Ogniwo

Element półprzewodnikowy, w którym następuje przemiana (konwersja) energii promieniowania słonecznego (światła)w energię elektryczną w wyniku zjawiska fotowoltaicznego. Układ połączonych szeregowo ogniw tworzy moduł fotowoltaiczny potocznie nazywany panelem słonecznym.

On-Grid system

Instalacja fotowoltaiczna przyłączona do sieci energetycznej.

Optymalizator

Urządzenie elektroniczne montowane przy modułach fotowoltaicznych, pozwalające osiągnąć wyższe uzyski energii z instalacji.

PV

Skrót od słowa fotowoltaika.

Polikrystaliczne panele słoneczne

Ich sprawność wynosi 14%-16%. Są tańsze w produkcji od paneli monokrystalicznych.

Projekt

Przygotowywany dla każdego klienta unikalny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Prosument

Prosument to jednocześnie konsument i producent. W fotowoltaice oznacza, iż prosumentem jest osobą, która wytwarza energię elektryczną dzięki instalacji fotowoltaicznej i wykorzystuje ją do własnych potrzeb. Od niedawna prosumentem mogą być również przedsiębiorcy.

Ulga Termomodernizacyjna

To możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym.

kW

Jednostka mocy – kilowat (1 kW = 1000 W).