#inteligentnaenergia

Polityka prywatności
Polenergia Fotowoltaika S.A.

I. Regulamin odpowiedzialności witryn jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego strony.
II. Ochrona Danych Osobowych
III. Obowiązek przejrzystej komunikacji Administratora z osobą, której dane dotyczą (art. 12 RODO)
IV. Obowiązki Administratora Danych Osobowych przy przetwarzaniu danych osobowych
V. Przetwarzanie danych osób niepełnoletnich

Z założenia wszelkie działania Polenergia Fotowoltaika S.A. kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofanie zgody poprzez wysłanie stosownego e-maila na adres: biuro@polenergia-pv.pl.

VI. Prawa użytkowników stron internetowych należących do Polenergia Fotowoltaika S.A.

Osoba, której dane dotyczą:

VII. Zmiana polityki prywatności

Polenergia Fotowoltaika S.A. zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e-mail: biuro@polenergia-pv.pl lub pod numerem telefonu: 799394444.