Program Stop Smog - jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki

Dodano:
12/13/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Poznaj główne założenia, jakie ma program Stop Smog. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, na czym polega, dla kogo jest przeznaczony, jak i dlaczego warto z niego skorzystać, a także, na co uważać przy pozyskiwaniu dotacji.

Program Stop Smog – na czym polega?

Program Stop Smog powstał – zgodnie z nazwą – po to, aby zintensyfikować działania na rzecz walki ze smogiem. Spowija on bowiem wiele polskich miast, co roku przyczyniając się do śmierci tysięcy osób w całym kraju. Zanieczyszczone powietrze jest bardzo groźne dla naszego zdrowia, ponieważ zawiera metale ciężkie, a także szkodliwe cząstki PM2.5 oraz PM10.

Dostępna w ramach programu Stop Smog dotacja ma pomóc właścicielom gospodarstw domowych w ogrzewaniu domu w zrównoważony i bezpieczny dla środowiska sposób. Przeciwdziałanie smogowi wymaga wielu kroków, m.in. ograniczania szkodliwości spalin samochodowych. Wciąż istniejące piece starej generacji, tzw. kopciuchy, a także to, czym się w nich pali, mają bezpośrednie przełożenie na istnienie zjawiska smogu, szczególnie w gęsto zurbanizowanej przestrzeni.

Program Stop Smog polegający na dopłatach dla właścicieli domów ruszył pod koniec 2018 roku. 31 marca 2021 roku zaczęła się jego druga odsłona, która została zmodyfikowana tak, aby zapewnić beneficjentom wiele nowych korzyści. Co istotne, Stop Smog obecnie obejmuje także dofinansowanie do fotowoltaiki ze względu na fakt, że instalacja fotowoltaiczna jest sposobem na walkę ze smogiem.

Program Stop Smog – kto może skorzystać?

Podstawowym warunkiem uczestnictwa w programie jest prawo własności (lub współwłasności albo samoistnego posiadania) domu jednorodzinnego. Z założenia beneficjentami programu Stop Smog są osoby dotknięte ubóstwem energetycznym. Tym mianem określa się członków gospodarstw domowych, w których znaczną część budżetu trzeba poświęcać na ogrzewanie. Według danych Instytutu Badań Strukturalnych problem dotyczy ok. 1,3 mln gospodarstw domowych w Polsce, zamieszkanych przez ok. 4,6 mln obywateli (a więc ponad 12% całej populacji).

Aby skutecznie walczyć z ubóstwem energetycznym, należy wykonywać wszelkie prace modernizujące dom, które doprowadzą do realnego zmniejszenia wydatków na jego ogrzewanie. Przykładowo, nowoczesny piec grzewczy zamiast tzw. „kopciucha” oznacza z jednej strony ograniczenie emisji szkodliwych substancji tworzących smog, a z drugiej odczuwalne oszczędności w domowym budżecie. Właśnie dla osób pilnie potrzebujących termomodernizacji domu został opracowany program dotacji Stop Smog. Fotowoltaika również należy do rozwiązań technologicznych wpisujących się w założenia programu.

Osoby zainteresowane programem muszą spełnić kilka istotnych kryteriów:

 • zsumowany majątek beneficjenta nie może być wyższy niż 424 tys. zł (wliczając w niego nieruchomość, której dotyczy termomodernizacja),
 • w okresie 3 miesięcy przed przystąpieniem do Stop Smog dochód mieszkańca jednoosobowego gospodarstwa domowego nie może przekraczać 175% najniższej emerytury (czyli od 1 marca 2021 roku jest to kwota 2189,04 zł brutto – 1865,92 zł netto), z kolei gospodarstwa wieloosobowego 125% najniższej emerytury (od tej samej daty to kwota 1563,60 zł brutto – 1332,80 zł netto),
 • część gmin realizujących program wymaga od uczestników wkładu własnego, np. 10% wartości inwestycji,
 • beneficjent jest zobowiązany do zamieszkania w nieruchomości wspartej finansowaniem jeszcze przez 5 lat od otrzymania środków, a w tym czasie udostępniania jej do ewentualnej kontroli ze strony urzędników.

Jak skorzystać z programu Stop Smog?

Możliwości uczestnictwa w programie Stop Smog są uzależnione zarówno od indywidualnej sytuacji potencjalnego beneficjenta, jak i polityki gminy, którą zamieszkuje. Te jednostki samorządu terytorialnego są bowiem odpowiedzialne za:

 • wskazywanie liczby gospodarstw wytypowanych do udziału w programie (przynajmniej 1% wszystkich budynków lub 20 obiektów),
 • uchwalanie oraz wdrażanie ustawy antysmogowej,
 • zorganizowanie budżetu z przeznaczeniem na wkład własny, ponieważ dofinansowanie dla gminy wynosi maksymalnie do 70%.

Gminy podpisują stosowną umowę z ministerstwem, a wówczas otrzymują status inwestora, który rozporządza otrzymanymi środkami bezpośrednio wobec gospodarstw. Celem programu jest zmniejszenie przynajmniej o połowę zapotrzebowania na energię cieplną w poszczególnych budynkach.

Konkretne zasady uczestnictwa w programie Stop Smog są ustalane przez gminę, na której terenie mieszkasz. Do niej należy zwrócić się po szczegóły – od niej dowiesz się np. tego, czy wymagany jest wkład własny. Mój Prąd 3.0 w 2021 roku nie jest zatem jedynym programem dotacji, z którego można skorzystać, aby uzyskać finansowanie instalacji fotowoltaicznej. 

Stop Smog wysokość dofinansowania

Nie da się ukryć, że dla wielu osób fotowoltaika dla domu jest dość kosztownym wydatkiem, podobnie jak wymiana pieca czy inne działania termomodernizacyjne. Pieniądze trafiają do gmin przez Bank Gospodarki Krajowej, który pokrywa 70% kosztów nieprzekraczających kwoty 37,1 tys. zł na jeden budynek w puli gospodarstw. Gmina zabezpiecza zatem 30% kosztów. Osoby zainteresowane skorzystaniem ze środków przyznawanych w ramach programu Stop Smog mogą liczyć na dofinansowanie nawet 100%  kosztów inwestycji – do kwoty 53 tys. zł.

Program Stop Smog – na co uważać?

Największym zagrożeniem dla beneficjenta programu Stop Smog jest konieczność zwrócenia przyznanych mu środków w wysokości dofinansowania, czyli kwoty nawet kilkudziesięciu tys.zł. Taka decyzja może jednak zapaść jedynie na skutek złamania wyraźnie wskazanych ustaleń. Gmina – jako bezpośredni inwestor – ma prawo kontrolować domy objęte dotacjami w programie Stop Smog. Niedopuszczalne jest m.in.:

 • sprzedanie części lub całości domu w okresie do 5 lat od rozpoczęcia uczestnictwa w programie Stop Smog,
 • celowe unikanie obowiązkowych przeglądów kominiarskich,
 • palenie śmieciami w piecu,
 • sprzedanie części lub całości urządzeń oraz instalacji sfinansowanych z przyznanej dotacji,
 • zamontowanie dodatkowych źródeł energii, które nie spełniają norm niskoemisyjnych,
 • stosowanie urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem.

Najlepiej sprawdzić osobiście, jakie program Stop Smog ma zasady obowiązujące konkretnie w Twojej gminie.

Perspektywy rozwoju programu Stop Smog

Choć program Smog Stop jest realizowany od kilku lat, dopiero po zmianie dotychczasowej formuły zaczął cieszyć się większym zainteresowaniem Polaków. W pierwszym naborze z dotacji skorzystało jedynie 7 gmin – w nowej formule po środki może sięgnąć nawet kilkadziesiąt innych jednostek samorządowych.

Władze liczą, że – podobnie jak program Czyste Powietrze – obowiązujące w ramach Stop Smog dopłaty przyniosą realne efekty już w rozpoczynającym się sezonie grzewczym, jak również kolejnych latach. Program będzie realizowany maksymalnie do 2024 roku, przy czym od roku 2022 do budżetu trafi ponad pół mld zł na kolejne przedsięwzięcia niskoemisyjne. Jeśli wiesz, jak działa i co to jest fotowoltaika, obecność instalacji na liście dotowanych modernizacji budynku nie powinna być dla Ciebie niczym zdumiewającym.

Jakie modernizacje można pokryć dofinansowaniem z programu?

 • Nowa stolarka okienna lub drzwiowa.
 • Likwidacja mostków cieplnych.
 • Docieplania i temomodernizacje budynków.
 • Instalacje urządzeń kontrolnych.
 • Projekty i audyty techniczne.
 • Wymiana systemu grzewczego.
 • Fotowoltaika jako źródło niskoemisyjnej energii.

W jakiej formie gmina otrzymuje środki?

Środki dla gmin są wypłacane na podstawie harmonogramu spłat w systemie kwartalnym. Obowiązkiem samorządu jest złożenie rocznego sprawozdania, które podlega weryfikacji i zatwierdzaniu przez resort.

Jakie budynki mogą być termomodernizowane?

Gmina może rozdysponować środki na modernizację od 2 do 12% budynków jednorodzinnych na swoim obszarze – z tej zasady wyłączone są miasta powyżej 100 tys. mieszkańców. Gmina jest zobowiązana do likwidacji niskoemisyjnych urządzeń w przynajmniej 80% budynków. Co ważne, Stop Smog to program skierowany do właścicieli domów jednorodzinnych, dlatego fotowoltaika dla firm oraz fotowoltaika dla rolnika są przedmiotem innych programów dotacji.