Program Agroenergia 2021 - jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki

Dodano:
12/13/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Poznaj najważniejsze zasady dotacji programu Agroenergia 2021, które są przeznaczone dla polskich rolników zainteresowanych inwestycją w odnawialne źródła energii. Oszczędzaj i chroń środowisko dzięki nowoczesnym technologiom, na które jest przyznawane specjalne dofinansowanie. Wybierz firmę Polenergia Fotowoltaika – jednego z branżowych liderów, który pomaga klientom w pozyskaniu dotacji na fotowoltaikę, a także realizuje kompleksową usługę projektu, montażu i wdrożenia instalacji, również w gospodarstwie rolnym.

Agroenergia 2021 – kto może starać się o dopłatę?

Program Agroenergia jest skierowany do rolników – tak wynika z jego nazwy, ale i motywacji stojących za jego stworzeniem. Celem jest unowocześnienie polskiej wsi i uczynienie polskiego rolnictwa przyjaźniejszym środowisku naturalnemu. Prowadzenie współczesnego gospodarstwa rolnego wiąże się z potencjalnie dużym zużyciem energii elektrycznej, a co za tym idzie – wysokimi kosztami. Można je zminimalizować za sprawą optymalnie zaprojektowanej i wykonanej instalacji fotowoltaicznej. Skoro wiesz, co to jest fotowoltaika, masz świadomość, że przeciętne gospodarstwo rolne doskonale nadaje się jako przestrzeń do montażu paneli słonecznych skierowanych w stronę Słońca. Można w tym celu wykorzystać, chociażby dachy budynków gospodarczych albo wolną przestrzeń bezpośrednio na gruncie.

Czy Agroenergia to program, który najłatwiej scharakteryzować słowami fotowoltaika dla rolnika? To zbytnie uproszczenie, do czego jeszcze wrócimy, ale rzeczywiście – jako rolnik masz duże szanse na uzyskanie dotacji na panele słoneczne do swojego gospodarstwa. Przedstawmy najważniejsze założenia programu. Kto może być jego beneficjentem, kto może starać się o dopłatę z programu Agroenergia?

Podstawowym wymogiem wobec beneficjenta jest status osoby fizycznej wraz z prawem własności (albo prawem dzierżawy) do nieruchomości rolnych. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, potencjalny beneficjent powinien osobiście prowadzić posiadane gospodarstwo przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach programu Agroenergia.

Z programu mogą skorzystać też osoby prawne posiadające lub dzierżawiące grunty rolne. Tutaj również istotne jest, aby dana organizacja prowadziła działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolnych z wykorzystaniem posiadanej nieruchomości przez co najmniej rok poprzedzający złożenie wniosku o dotację. Łączna powierzchnia użytków rolnych nie może przekraczać przedziału 1 – 300 ha.

Dla kogo dotacje z Agroenergii?

Już znasz odpowiedź na to pytanie, ale rozszerzmy ją o dodatkowe wątki. Jest to program skierowany do osób fizycznych i prawnych, które nie rozpoczęły inwestycji w np. fotowoltaikę przed złożeniem wniosku. W jego ramach nie otrzymuje się jednak środków bezpośrednio na jej zrealizowanie – dofinansowanie przyjmuje formę refundacji. Zwrot poniesionych kosztów następuje po wdrożeniu wybranego systemu (instalacji PV, pompy ciepła, biogazowni itd.).

Program NFOŚiGW Agroenergia 2021 zakłada, że dotowane urządzenia muszą być nowe (co więcej – wyprodukowane do 24 miesięcy przed datą montażu). Instalacja fotowoltaiczna czy pompa ciepła powinny być zatem nowoczesne (i rzeczywiście fabrycznie nowe). Dotacja nie jest przeznaczona dla rolników, którzy chcą z jej pomocą rozbudować lub zmodernizować istniejącą instalację.

O co konkretnie będziesz wnioskować? To już zależy od profilu Twojej działalności rolniczej oraz indywidualnych potrzeb gospodarstwa. Podobnie jak fotowoltaika dla firm, tak na polskiej wsi odnawialne źródła energii cieszą się dużym zainteresowaniem, ponieważ zapewniają oszczędności, unowocześniają gospodarstwo oraz pozwalają dołożyć cegiełkę do ochrony środowiska naturalnego.

Na co można dostać dotację Agroenergii?

Pora wyjaśnić, na co możemy przeznaczyć dotację z Agroenergii.

I część programu obejmuje:

 • instalacje fotowoltaiczne,
 • instalacje hybrydowe (fotowoltaika + pompa ciepła, instalacja wiatrowa + pompa ciepła),
 • magazyny energii stanowiące uzupełnienie powyższych instalacji.

W koszty kwalifikowane wliczają się: zakup, montaż i odbiór urządzeń, wynagrodzenie specjalistów oraz wydatki na niezbędne materiały czy narzędzia.

II część programu obejmuje:

 • biogazownie rolnicze,
 • elektrownie wodne,
 • magazyny energii stanowiące uzupełnienie powyższych instalacji.

Jako doświadczona firma fotowoltaiczna skupiamy się przede wszystkim na obsłudze klientów zainteresowanych I częścią programu. Podkreślamy, że dotacja łączy się z ulgą termomodernizacyjną, ale już np. nie może być łączona z takimi programami jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd 3.0 w 2021 roku.

Agroenergia – ile wynosi dotacja?

Zastanawiasz się, ile można zyskać dzięki dotacji z Agroenergii? Wiesz, że fotowoltaika dla domu, czyli tym bardziej gospodarstwa rolnego, jest inwestycją rzędu kilkudziesięciu tys. zł. Dlatego pomocna jest każda forma finansowego wsparcia, która ułatwia realizację planu o odnawialnym źródle energii elektrycznym na terenie własnej posesji.

W programie Agroenergia dofinansowanie jest bezzwrotną dotacją, której wysokość może sięgać następujących maksymalnych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia:

 • nie więcej niż 20% inwestycji (do kwoty 15 tys. zł), jeżeli moc instalacji mieści się w przedziale 10-30 kW.
 • nie więcej niż 13% inwestycji (do kwoty 25 tys. zł), jeżeli moc instalacji mieści się w przedziale 30-50 kW.

Jeżeli decydujesz się na instalację hybrydową (czyli połączenie fotowoltaika + pompa ciepła) możesz liczyć na dodatek na poziomie 10 tys. zł. Łączna moc hybrydowej instalacji jest obliczana na podstawie parametrów obu urządzeń. Istnieje też możliwość otrzymania dodatkowej dotacji Agroenergia w wysokości do 20% kosztów kwalifikowanych magazynu energii stanowiącego uzupełnienie instalacji fotowoltaicznej (o ile ten koszt nie wynosi więcej niż 50% kosztu źródła energii).

Terminy i sposób składania wniosków Agroenergia 2021

Nabór wniosków do programu Agroenergia rozpoczął się 1 października 2021 roku. Mowa o I części programu, czyli tej, w której jest przyznawane dofinansowanie do fotowoltalaiki (oraz pomp ciepła i magazynów energii). Zgodnie z założeniami, nabór trwa do 30 września 2025 roku lub zostanie zakończony wcześniej, po wyczerpaniu pełnej puli środków w budżecie.

Jak skorzystać z dotacji na fotowoltaikę dla rolników? Proces składania wniosków można opisać w kilku krokach.

 1. Pierwszym krokiem jest rejestracja konta na Portalu Beneficjenta – właściwym dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w którym zamierzasz złożyć wniosek. To właśnie ze wspomnianego Portalu możesz pobrać niezbędne dokumenty.
 2. Znajdź zakładkę Agroenergia i wypełnij interaktywny formularz wniosku o dotację po pobraniu go w formacie PDF.
 3. Upewnij się, że wszystkie wprowadzone dane są poprawne. Skorzystaj z funkcji Portalu Beneficjenta – Skrzynka podawcza PDF – wysyłając wypełniony formularz.
 4. Wydrukuj gotowy wniosek, podpisz go i dostarcz (wraz z wymaganymi załącznikami) do siedziby Twojego WFOŚiGW.

Wiesz już prawie wszystko o programie Agroenergia z fotowoltaiką dla rolników, znasz jego zasady, warunki i sposób składania wniosków. O więcej praktycznych szczegółów możesz zapytać pracowników Funduszu – skontaktuj się z nimi wybraną ścieżką (np. telefoniczną lub mailową). Zawsze możesz też liczyć na merytoryczne wsparcie specjalistów Polenergia Fotowoltaika, którzy czuwają nad każdym etapem wdrożenia fotowoltaiki w Twoim gospodarstwie rolnym, również, jeśli chodzi o dopełnienie formalności.