Program Ochrona Atmosfery - jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki

Dodano:
12/14/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Program Ochrona Atmosfery co to jest, dla kogo został przygotowany i co obejmuje? Z tego artykułu dowiesz się wszystkiego, co najważniejsze o formie dotacji na m.in. instalację fotowoltaiki. Poznaj cel strategiczny i inne założenia inicjatywy realizowanej przez wojewódzkie oddziały FOŚiGW.

Program Ochrony Atmosfery — co to jest?

Wiesz, co to jest fotowoltaika, a co za tym idzie, zdajesz sobie sprawę, dlaczego instalacja fotowoltaiczna jest jednym z technologicznych rozwiązań zaliczanych do odnawialnych źródeł energii. Skoro odnawialnych, to i przyjaznych środowisku naturalnemu oraz atmosferze, którą należy chronić w obliczu postępującego kryzysu klimatycznego.

Program Mój Prąd 3.0 w 2021 roku udowodnił, że dofinansowanie do fotowoltaiki cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem Polaków. Po wyczerpaniu tych środków warto spojrzeć zatem na inne możliwości otrzymania dotacjiFotowoltaika jest zaliczana do systemów realizujących cel programu Ochrona Atmosfery, o czym możesz przeczytać w dalszej części tekstu. Pytanie jednak, czy kwalifikujesz się do grona beneficjentów?

Ochrona Atmosfery – cel strategiczny

Zgodnie z informacjami opublikowanymi przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w progamie Ochrona Atmosfery cel strategiczny to „poprawa jakości powietrza oraz ograniczenie zużycia energii i wzrost wykorzystania energii z odnawialnych źródeł”.

Za kluczowe założenie uważane jest „zmniejszanie emisji pyłowogazowej, w tym tzw. niskiej emisji, zwiększenie efektywności energetycznej wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii”. Narzędziami do realizacji tego celu są:

 • nowoczesne układy technologiczne i systemy „wytwarzania, przesyłu lub użytkowania” energii,
 • efektywne systemy ogrzewania,
 • systemy redukcji zanieczyszczeń pyłowo-gazowych,
 • termoizolacja budynków,
 • paliwa niskoemisyjne oraz biopaliwa,
 • zeroemisyjne autobusy miejskie, pojazdy uprzywilejowane,
 • inwestycje dotyczące ochrony atmosfery z uwzględnieniem zagranicznego dofinansowania,
 • pojazdy elektryczne oraz publiczne stacje ładowania,
 • projekty dotyczące ochrony atmosfery realizowane wraz z innymi programami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu Ochrona Atmosfery jest też „wspieranie odnawialnych lub alternatywnych źródeł energii”, w tym „wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych, lub alternatywnych źródeł energii”.

Kto może uzyskać dofinansowanie?

W programie Ochrona Atmosfery (OA) dotacje są adresowane do:

 • gmin i związków międzygminnych, powiatów oraz województw,
 • jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych,
 • placówek użyteczności publicznej – np. oświatowych, sądowych, sportowych, religijnych czy administracyjnych.

Jeśli więc interesuje Cię fotowoltaika dla domu, wybierz inną formę dofinansowania (np. Czyste Powietrze). Tak samo fotowoltaika dla firm oraz fotowoltaika dla rolnika są objęte dotacjami w innych programach.

Forma i poziom dofinansowania

Program Ochrona Atmosfery zakłada dofinansowanie udzielane w formie kredytów i pożyczek. Jego poziom jest uzależniony od zasad ogłoszonych przez wybrany wojewódzki FOŚiGW.