Program Energia Plus - jak uzyskać dofinansowanie do fotowoltaiki?

Dodano:
12/14/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Program Energia Plus zainteresuje firmy chcące uzyskać dofinansowanie np. do fotowoltaiki. Przedsiębiorcy ponoszą wysokie koszty transformacji energetycznej. Choć często o tym się nie mówi, rosnące ceny energii i opłaty za emisję do atmosfery gazów cieplarnianych uderzają po kieszeniach polskie firmy równie mocno, jeśli nie mocniej niż gospodarstwa domowe. Aby ulżyć przedsiębiorstwom w inwestycjach przystosowujących działalność do ekologicznych wymogów, opracowano program Energia Plus. Na czym on polega? Jakie są jego zasady? Na co można uzyskać wsparcie? Odpowiedzi na te pytania i inne ważne informacje dotyczące rządowej inicjatywy poznasz w tym artykule.

Energia Plus – na czym polega i jaki jest cel?

Podobnie jak inne programy dofinansowań, jak np. Mój prąd 3.0 w 2021 r., Energia Plus ma na celu ułatwienie realizacji inwestycji w systemy i instalacje przyjazne środowisku oraz obniżające emisję gazów cieplarnianych do atmosfery, jak np. fotowoltaika. Program jest koordynowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), a jego założenie to zwiększenie wydajności energetycznej nieruchomości i zredukowanie ich negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez udzielanie dofinansowań na inwestycje wpisujące się te kryteria, takie jak np. instalacja fotowoltaiczna. Budżet rządowej inicjatywy opiewa na kwotę 4 mld zł.

Kto może złożyć wniosek Energia Plus?

Program Energia Plus wyraźnie określa, dla kogo jest przeznaczony. W odróżnieniu od innych przedsięwzięć program Energia Plus jest skierowany wyłącznie dla przedsiębiorstw – warto go polecić każdemu, kogo interesuje fotowoltaika dla firm. Nie ma znaczenia wielkość, branża ani specyfika działalności danego podmiotu. Dotacje są przeznaczone dla wnioskodawców z całej Polski. Dzięki pozyskanym środkom przedsiębiorcy mogą liczyć na finansowe wsparcie w realizacji dość kosztownych inwestycji o ekologicznym charakterze. Z kolei programy takie jak np. Mój Prąd, Czysta Energia, Stop Smog czy Ochrona atmosfery są przeznaczone dla osób prywatnych – za ich pośrednictwem może zostać dofinansowana m.in. fotowoltaika dla domu.

Jak skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Jak można skorzystać z dofinansowania programu Energia Plus? Aby dopłata była możliwa, konieczne jest złożenie wniosku. Można to zrobić jedynie online, logując się do internetowego Generatora Wniosków o Dofinansowanie, po czym wybierając z listy Wniosek o dofinansowanie ze środków krajowych. Następnie w rubryce „Dziedzina” wskazać Programy międzynarodowe, a z rozwijanej listy „Program priorytetowy” pozycję 5.8 Energia Plus Nabór II. Na końcu z ostatniej rubryki „Typ wniosku” trzeba wybrać rodzaj wsparcia, którym jest dopłata (dotacja) lub pożyczka. W tym momencie można przejść do wypełniania wniosku – w jego ramach należy dokładnie określić:

  • dane firmy,
  • informacje na temat inwestycji,
  • źródła finansowania.

Konieczne jest też dołączenie licznych załączników dotyczących przedsiębiorstwa, inwestycji i nieruchomości, na której terenie będzie ona prowadzona. Warto pamiętać, że z programu są wykluczone osoby prowadzące gospodarstwo rolne – pompa ciepła czy fotowoltaika dla rolnika mogą być sfinansowane z innych inicjatyw, np. Agroenergia.

Energia Plus – na co można uzyskać wsparcie?

Rządowa inicjatywa umożliwia pozyskanie środków na inwestycje, które pozwalają na ograniczenie niekorzystnego wpływu podmiotów gospodarczych na otoczenie naturalne. Regulamin programu Energia Plus wymienia ściśle określone rodzaje instalacji i podaje kryteria, jakie muszą spełniać. Preferencyjne pożyczki i dotacje można otrzymać na projekty, które:

  • ograniczają wykorzystanie surowców,
  • obniżają emisję szkodliwych związków do atmosfery,
  • prowadzą do zmniejszenia zużycia energii lub umożliwiają jej wytwarzanie w sposób przyjazny dla środowiska, do czego służą m.in. instalacje fotowoltaiczne (dowiedz się więcej, co to jest fotowoltaika).

Jaka jest wysokość i warunki dofinansowania?

Oferowane w programie dofinasowanie do fotowoltaiki ma charakter pożyczki bądź dotacji, przy czym w całym budżecie Energia Plus na dotacje przeznaczone jest zaledwie 50 mln zł, podczas gdy na preferencyjne kredyty przeznaczonych jest 3 mld 950 mln zł. Złożone projekty są oceniane pod kątem zgodności z celami ekologicznymi, a dotacja jest przyznawana pod warunkiem pozytywnej weryfikacji wniosku wraz ze wszystkimi załącznikami.

Ile wynosi dofinansowanie z programu Energia Plus? Jego zasady określają, że przedsiębiorcy mogą otrzymać kredyt w wysokości:

  • min. 0,5 mln zł,
  • maks. 300 mln zł.

Pożyczki mogą opiewać na nie więcej niż 85% kosztów inwestycji, podczas gdy w przypadku dotacji górny pułap wynosi 50%. Przy niektórych projektach wymagany jest pieniężny wkład własny w wysokości 15% wartości inwestycji. Preferencyjne kredyty są udzielane z oprocentowaniem obliczanym przy zastosowaniu mechanizmu WIBOR 3M + 50 pb, min. 1,5% rocznie na okres nie dłuższy niż 15 lat. Ponadto istnieje możliwość umorzenia 10% pożyczki, przy czym kwota umorzenia wynosi maks. 1 mln zł.

Kto przydziela dofinansowanie Energia Plus?

Wnioski wypełniane w internetowym generatorze są wysyłane do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który je ocenia w ciągu kilkunastu lub kilkudziesięciu dni w zależności od wartości inwestycji. W odpowiedzi w korespondencji elektronicznej przedsiębiorca otrzymuje informację zwrotną o akceptacji lub odrzuceniu wniosku.