Czyste Powietrze - na czym polega, jakie są zasady

Dodano:
12/14/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

W Polsce jest wiele możliwości dofinansowania inwestycji w odnawialne źródła energii. Jedną z nich jest program Czyste Powietrze, który w 2021 roku i w poprzednich latach cieszył się dużą popularnością. W artykule wyjaśniamy, gdzie i jak złożyć wniosek o dotację w ramach inicjatywy. Pokazujemy też, na czym dokładnie polega program Czyste Powietrze, do kiedy można z niego skorzystać i dla kogo został przygotowany.

Program Czyste Powietrze – co to jest?

Program Czyste Powietrze to rządowa inicjatywa prowadzone od 2018 roku, której celem jest poprawa jakości powietrza i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Dofinansowanie w ramach programu pozwala ten cel osiągnąć. Inicjatywa umożliwia ubieganie się o wsparcie finansowe inwestycji w ekologiczne oraz zero- lub niskoemisyjne rozwiązania energetyczne i budowlane.

Co obejmuje program Czyste Powietrze?

Co obejmują dotacje dostępne w ramach programu Czyste Powietrze? Inicjatywa dotyczy docieplenia nieruchomości oraz wymiany przestarzałych, wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne i ekologiczne (lub ich montaż od podstaw bez wymiany), które nie emitują szkodliwych substancji do atmosfery. Dofinansowanie może dotyczyć takich instalacji jak:

  • fotowoltaika,
  • pompa ciepła,
  • kolektory słoneczne,
  • wentylacja z odzyskiem ciepła,
  • kotłownia gazowa.

Program Czyste Powietrze daje więc wiele możliwości. Co jeszcze obejmuje? Dofinansowanie można uzyskać również na docieplenie nieruchomości.

Program Czyste Powietrze – dla kogo?

Program Czyste Powietrze działa od 2018 roku, ale dla kogo powstał? Jego beneficjentami są osoby, które mają prawo do własności lub dysponowania nieruchomością, na której terenie powstanie inwestycja. Jeśli posiadasz np. dom jednorodzinny, gospodarstwo rolne albo budynek firmowy, możesz sięgnąć po dofinansowanie do fotowoltaiki lub innych instalacji, które obejmuje program.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Dowiedz się, jak korzystać z programu Czyste Powietrze.

Co musisz przygotować?

Jak wypełnić wniosek o płatność w ramach programu Czyste Powietrze? Jeżeli nieruchomość nie jest w księdze wieczystej, należy przygotować skan dokumentu, który dowodzi jej własności przez wnioskodawcę. W przypadku współwłasności są konieczne oświadczenia pozostałych właścicieli wraz z ich danymi i podpisami, które potwierdzą zgodę na realizację inwestycji takiej jak np. fotowoltaika dla domu. Jeśli wniosek składa małżeństwo z rozdzielnością majątkową, to również jest potrzebny skan analogicznego oświadczenia męża lub żony.

Jak wypełnić wniosek i gdzie go złożyć?

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach inicjatywy Czyste Powietrze? Można to zrobić na trzy sposoby:

  • przez Internet, przy użyciu specjalnego generatora – logowanie odbywa się poprzez Profil Zaufany,
  • osobiście w formie papierowej lub pocztą bądź kurierem do odpowiedniego dla miejsca realizacji inwestycji WFOŚiGW, jego oddziału lub urzędu gminy,
  • w banku, który bierze udział w programie, a w którym Ty zaciągasz kredyt na panele słoneczne.

Co jest potrzebne do wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze? Obejmuje on podstawowe dane na temat osoby, która składa wniosek, a także informacje o nieruchomości i samej inwestycji, którą może być np. fotowoltaika dla firm, gospodarstw rolnych czy domów. Trzeba podać m.in. numer księgi wieczystej, powierzchnię i lokalizację budynku, jak również dokładne określenie rodzaju i parametrów instalacji OZE bądź docieplenia nieruchomości.

Ile zapłacisz za złożenie wniosku?

Jeśli zastanawiasz się, ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu Czyste Powietrze, mamy dobrą wiadomość, ponieważ nie podlega on żadnym opłatom. Aplikacja pozostaje darmowa nawet w przypadku jej negatywnego rozpatrzenia.

Do kiedy obowiązuje program Czyste Powietrze?

Inicjatywa rządowa wystartowała w 2018 roku. Do kiedy obowiązuje program Czyste Powietrze? Czas trwania inicjatywy przewidziano do 2030 roku, przy czym podpisanie umów ma się zakończyć ostatniego dnia 2027 roku, a rozdysponowanie środków jest planowane do końca września 2029 roku. Wnioskodawcy mają więc dużo czasu na realizację inwestycji, do których zalicza się m.in. fotowoltaika dla rolnika, domu czy firmy.

Jak rozliczyć program Czyste Powietrze?

Aby instalacja fotowoltaiczna lub inna inwestycja dofinansowana z programu Czyste Powietrze została prawidłowo rozliczona, trzeba spełnić wymogi formalne. Zasady obligują do zbierania dokumentów finansowych, które potwierdzą realizację poszczególnych prac czy zakupu niezbędnych w tym celu produktów. Faktury, umowy, rachunki, potwierdzenia płatności powinny być uzupełnione dokumentami, które potwierdzają zgodność parametrów poszczególnych elementów inwestycji z wymaganiami technicznymi. Wszystko to jest potrzebne w razie ewentualnej kontroli przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze w praktyce

Jak wygląda program Czyste Powietrze w praktyce? Do października 2021 roku w programie Czyste Powietrze złożono prawie 20 tys. wniosków, z czego większość, bo 17,7 tys. dotyczyła wymiany instalacji grzewczej. Z kolei ok. 3,5 tys. osób ubiegało się o dotację do paneli słonecznych. Wynika to z tego, że coraz więcej osób doskonale zdaje sobie sprawę z tego, co to jest fotowoltaika i decyduje się na inwestycję. Jeśli również masz takie plany, rozważ dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze. Sprawdź też, jaki sukces odniosła inicjatywa Mój Prąd 3.0 w 2021 roku i wybierz program, który z Twojego punktu widzenia jest atrakcyjniejszy!