Fotowoltaika - ekologiczna odpowiedź na zmiany klimatyczne

Dodano:
8/3/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Jednym znajwiększych wyzwań współczesnego świata jest reakcja na obserwowane zmiany klimatyczne.

Wybór paneli fotowoltaicznych okazuje się nie tylko decyzją gwarantującą niższe rachunki za prąd, ale także wspierającą ochronę środowiska.

Na czym polegają zmiany klimatyczne

Człowiek oddziałuje na środowisko od zarania dziejów, ale ten wpływ stał się zdecydowanie większy wraz z wybuchem rewolucji przemysłowej XIX wieku. Niepokojące jest jednak to, że w ostatnich latach tempo niepożądanych zmian klimatycznych jeszcze bardziej przyspieszyło. Zgodnie zdanymi opublikowanymi przez Europejską Agencję Środowiska, średnia temperatura na świecie przez ostatnich 150 lat wzrosła o prawie 0,8ºC na świecie (w samej Europie o około 1ºC). IPCC, Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu, szacuje, że do 2100 roku średnia temperatura może wzrosnąć o od 1,8 do nawet 4ºC.

Źródło: klimada.mos.gov.pl

Czym dokładnie charakteryzują się niepokojące zmiany klimatyczne? To przede wszystkim:

·        ogólne ocieplenie powietrza i oceanów,

·        topnienie lodowców,

·        podnoszenie poziomu wód.

Zauważalnym problemem są skrajne zjawiska meteorologiczne, jak powodzie, fale upałów czy przedłużające się okresy suszy. Z krajobrazu znikają zbiorniki wodne, coraz trudniej zaplanować urlop w sezonie zarówno letnim, jak i zimowym. Zmiany klimatyczne źle wpływają i będą wpływać między innymi na rolnictwo czy turystykę. To wyzwanie, przed którym stoi cały świat.

Przyczyny zmian klimatycznych i związek z fotowoltaiką

Oprócz wycinki lasów czy składowania i niewłaściwej utylizacji odpadów za jedną z przyczyn zachodzących na świecie zmian klimatycznych uważa się emisję do atmosfery szkodliwych substancji, co wynika z działalności elektrowni, firm transportowych, przemysłu czy gospodarstw domowych korzystających z paliw kopalnych. Polityka środowiskowa, promowana między innymi przez Unię Europejską, dąży więc do ograniczania stosowania tradycyjnej energetyki. Promowane są za to OZE – odnawialne źródła energii, do których zaliczają się instalacje fotowoltaiczne.

Aby chronić klimat, Unia Europejska stawia sobie za cel odejście odenergetyki opartej na węglu na rzecz OZE.

Fotowoltaika polega na pozyskiwaniu prądu ze Słońca, a zatem działa zupełnie inaczej niż tradycyjna energetyka węglowa. Właściciel mikroinstalacji staje się prosumentem energii, więc już nie tylko jej konsumentem, ale również producentem. Już sam ten fakt obrazuje, że montaż paneli PV jest krokiem nie tylko ku oszczędnościom, ale też ochronie środowiska naturalnego.

Poniżej przedstawiamy argumenty świadczące o tym, że inwestycja w domową lub firmową instalację fotowoltaiczną jest skuteczną odpowiedzią na negatywne zmiany klimatyczne.

Ekologiczny prąd z promieni słonecznych

Przez wiele lat można było odnieść wrażenie, że nie ma alternatywy dla tradycyjnych rozwiązań energetycznych i grzewczych. Z jednej strony paliwa stałe, z drugiej energetyka jądrowa. Tymczasem od kilku lat każdy może produkować prąd samodzielnie, inwestując w instalację solarną montowaną na dachu lub gruncie.

Za sprawą fotowoltaiki Twój dom, Twoje gospodarstwo rolne czy Twoja firma stają się kolejnymi podmiotami, które nie potrzebują do zasilania prądu z tradycyjnych elektrowni węglowych. Intensywne spalanie tego paliwa jest jedną z przyczyn niekorzystnych zmian klimatycznych.

Owszem, zmiany na naszej planecie są w pewnej mierze nieuniknione, a w skali świata nasza indywidualna decyzja wydaje się „kroplą w morzu potrzeb”. Zachowując konwencję tego typu porównań, można przypomnieć inne powiedzenie, że przecież „kropla drąży skałę”. Im więcej takich inwestycji jak Twoja, tym mniejsza rola konwencjonalnej energetyki, a większa siła technologii OZE. Zresztą zmianom klimatycznym można przeciwdziałać, myśląc nie tyle o bieżącej sytuacji, ile przede wszystkim przyszłości – naszej, a bardziej kolejnych pokoleń.

Trwałość instalacji

Zwróć uwagę, że instalacja fotowoltaiczna  może z powodzeniem służyć przez kilkadziesiąt lat. To nie jest rozwiązanie doraźne, tymczasowe, ale w pełni przemyślane pod kątem trwałości i odporności na działanie negatywnych czynników.

Optymalny wybór wysokojakościowych paneli, inwertera, okablowania i innych komponentów tworzy zestaw, który nie wymaga dodatkowych zakupów na przestrzeni wielu lat. Ma to nie tylko materialny, ale również ekologiczny wymiar. Nie potrzeba stałego wydobywania i przetwarzania paliw, bo prąd jest pozyskiwany ze słońca, które pojawia się na niebie każdego dnia. Niema konieczności organizacji częstego transportu, wykonywania dodatkowych prac, wzmożonej produkcji, bo wszystko, co potrzebne do sprawnego działania, jest obliczone na wieloletnią eksploatację.

Edukacyjna wartość mikroinstalacji

Dołączając do grona Polaków, którzy już zostali prosumentami energii i korzystają z technologii PV, stajesz się niejako kolejnym ambasadorem „solarnej rewolucji”. Skoro przekonują Cię argumenty nie tylko ekonomiczne, ale również środowiskowe, zapewne zaczynasz przykładać większą wagę do innych elementów życia, które mają wpływ na zmiany klimatyczne. Być może chcesz inwestować w kolejne odnawialne źródła energii, zaczynasz oszczędzać zużycie wody czy staranniej segregować odpady. To drobne gesty, ale udowadniają, że fotowoltaika skłania do pozytywnych zmian i większej odpowiedzialności za przyszłość planety.

A co z instalacjami na obiektach publicznych, na przykład na dachach szkół? Tego typu systemy w jednej chwili skupiają uwagę setek osób –zarówno uczniów, jak i rodziców. Wiedza na temat fotowoltaiki jest nierozerwalnie związana z edukacją ekologiczną, skierowaną na przeciw działanie zmianom klimatycznym.

Rządowe i unijne wsparcie dla fotowoltaiki

Zmiany klimatyczne są jednym z wiodących obszarów działań Unii Europejskiej, która wydatnie wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii. Jeżeli zapoznasz się z założeniami takich programów jak Mój Prąd, Ulga Termomodernizacyjna lub Czyste Powietrze, przekonasz się, że ich głównym celem jest wspieranie ochrony środowiska.

Jeżeli więc przychylasz się do argumentów klimatycznych, nie zapominając o materialnych korzyściach płynących z montażu i montażu instalacji fotowoltaicznej, masz szansę pozyskać dotacje przyznawane na walkę z negatywnymi zmianami zachodzącymi na naszej planecie.