Instalacja fotowoltaiczna dla firm - czy fotowoltaika się opłaca w biznesie?

Dodano:
6/20/2022
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Instalacje fotowoltaiczne słusznie kojarzą się z domami jednorodzinnymi, na których dachach z reguły się je montuje. Czy jednak panele słoneczne są dobrym rozwiązaniem również dla firm? W jaki sposób i w jakim zakresie przedsiębiorstwa mogą z nich skorzystać? Odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące zastosowania modułów solarnych w biznesie poszukujemy w poniższym artykule.

Korzystne zmiany w prawie

Zacznijmy od sytuacji prawnej, bo ta przez długi czas była niesprzyjająca dla przedsiębiorców. Aż do 2019 r. status prosumenta, czyli producenta i konsumenta energii jednocześnie, przysługiwał bowiem wyłącznie gospodarstwom domowym. W efekcie wprowadzonych wówczas modyfikacji w prawie ta sytuacja uległa jednak zmianie i obecnie również inne podmioty, w tym przedsiębiorstwa, mogą w pełni wykorzystać wszystkie zalety wynikające z montażu paneli fotowoltaicznych. Jednak nie bezwarunkowo – jedną z zasad jest to, żeby produkcja energii była tylko pobocznym i wspomagającym, a nie głównym elementem prowadzonej działalności gospodarczej. Kolejny warunek dotyczy konieczności podpisania stosownej umowy z dystrybutorem energii.

Opłacalność fotowoltaiki

Galopujące koszty prowadzenia działalności gospodarczej są jedną z największych bolączek polskich przedsiębiorców. W ostatnim czasie niezwykle szybko i zarazem intensywnie rosną wydatki na prąd, które dla firm są znacznie bardziej dotkliwe niż dla odbiorców indywidualnych. Wyższe koszty funkcjonowania przekładają się na niższą konkurencyjność, dlatego warto sięgać po rozwiązania, które pomagają w ich redukcji, a znajdują się wśród nich instalacje fotowoltaiczne. W jaki sposób ich zastosowanie przyczynia się do obniżenia ceny prądu dla firmy?

Tym, co sprawia, że ogniwa solarne przynoszą wymierne korzyści finansowe, jest zasada ich działania, która pozwala na produkcję prądu ze Słońca. Promieniowanie staje się zatem kolejnym – poza publiczną siecią energetyczną – ze źródeł energii dla firmy, a zatem zastępuje mniejszą lub większą (w zależności od charakterystyki instalacji czy specyfiki prowadzonej działalności) część płatnego prądu z elektrowni. To z kolei oznacza ograniczenie jego zużycia, czyli po prostu niższe rachunki.

Opłacalność fotowoltaiki w firmie wynika także z faktu, że zapotrzebowanie na prąd w ramach działalności gospodarczej często pokrywa się z maksymalnymi uzyskami instalacji. Przedsiębiorstwa działają z reguły w godzinach 8-18, a właśnie w tym czasie panele pracują z najlepszą wydajnością i dostarczają największe ilości energii, którą można zużywać na bieżąco, osiągając w ten sposób maksymalne korzyści finansowe.

Do inwestycji w ogniwa fotowoltaiczne przekonuje dostępność finansowania na preferencyjnych warunkach. Aby obniżyć koszty montażu i zakupu paneli słonecznych, warto pozyskać dotacje, których w ramach różnego rodzaju programów udzielają rządowe i samorządowe instytucje. W zależności od założeń danej inicjatywy i parametrów instalacji fotowoltaicznej można liczyć na dofinansowanie obniżające koszt inwestycji nawet o kilkadziesiąt procent. Poza dotacjami na założenie modułów solarnych można pozyskać także kredyt bankowy na warunkach lepszych niż standardowe i za jego pomocą opłacić całość inwestycji, podczas gdy dofinansowania pokrywają tylko jej część.

Aby zobrazować opłacalność paneli słonecznych w firmie, posłużmy się przykładem zakładu fryzjerskiego, który w ciągu 12 miesięcy zużywa ok. 10 000 kWh, co przy założeniu, że 1 kWh kosztuje 1 zł, daje kwotę 10 000 zł rocznie. Montując panele fotowoltaiczne o mocy 9,5 kW, można oczekiwać produkcji na poziomie ok. 9000 kWh, co oznacza aż dziesięciokrotną obniżkę rachunków za prąd, bo do zaledwie ok. 1000 zł w ciągu roku. Należy jednak pamiętać, że są to dane poglądowe, a opłacalność fotowoltaiki może się różnić w zależności od wielu czynników.

Fotowoltaika w firmie – korzyści nie tylko finansowe

Dotychczas skupialiśmy się przede wszystkim na kwestiach finansowych, które z punktu widzenia firm są oczywiście najważniejsze, jednak warto pamiętać, że poza nimi instalacje solarne mają jeszcze inne korzyści. Jakie? M.in. takie, że montaż paneli słonecznych przekłada się na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. Chodzi o to, że w razie awarii lub odłączenia od zasilania z jakichkolwiek innych powodów moduły fotowoltaiczne mogą zapewnić ciągłość działalności przedsiębiorstwa. Stanowią wszakże dodatkowe źródło prądu, a jeżeli wyposaży się je dodatkowo w odpowiednio pojemne magazyny energii, można liczyć na optymalne zabezpieczenie przed przerwami w dostawach prądu. Fotowoltaika to niezależność i bezpieczeństwo energetyczne!

Przedsiębiorstwa z najróżniejszych branż inwestują w panele słoneczne także z powodów ekologicznych. Redukcja zużycia prądu pochodzącego z tradycyjnych, centralnych elektrowni i zamiana go na przyjazną środowisku, „zieloną” energię, która powstaje bez emisji jakichkolwiek substancji do atmosfery, sprzyja planecie. Mniejsze zużycie paliw kopalnych poprzez wzrost udziału fotowoltaiki w miksie energetycznym przekłada się na poprawę jakości powietrza, która w Polsce znajduje się na wyjątkowo niskim poziomie.

Montaż modułów solarnych można wykorzystać niejako przy okazji w celach wizerunkowych. Jeżeli są widoczne na budynkach firmy, stanowią dla klientów wyraźny sygnał wskazujący na odpowiedzialne, ekologiczne podejście do prowadzonej działalności. A to ważne dla coraz większych rzesz konsumentów, którzy zwracają uwagę na przyjazność środowisku nabywanych produktów. O montażu paneli można wspomnieć też w kanałach komunikacyjnych wykorzystywanych przez firmę, np. w mediach czy na profilach społecznościowych.

Omawiając zalety fotowoltaiki, należy zwrócić uwagę na jej obsługę, a raczej jej brak. Cała instalacja pracuje bowiem samodzielnie i nie wymaga choćby najmniejszej uwagi. Wystarczy jej prawidłowy montaż i podłączenie, żeby przez następne kilkanaście-kilkadziesiąt lat korzystać z darmowego prądu pochodzącego z promieniowania słonecznego. Jedyną czynnością są serwisy instalacji fotowoltaicznej wykonywane w odstępach co kilkanaście miesięcy przez wykwalifikowanych specjalistów.

Jaka instalacja fotowoltaiczna dla firmy

Jak można się domyślać, nie ma jednej, uniwersalnej fotowoltaiki dla firm, a jej parametry za każdym razem należy ustalać w sposób indywidualny. Kluczową właściwością paneli słonecznych jest ich moc, od której w dużej mierze zależy ich wydajność i opłacalność, dlatego trzeba ją ustalać w bardzo dokładny sposób. Najważniejszą zmienną wpływającą na planowaną moc jest zapotrzebowanie energetyczne przedsiębiorstwa – wraz z jego wzrostem wyższą wartość powinna osiągać też moc modułów fotowoltaicznych.

Należy przy tym pamiętać, że wyłącznie instalacje o mocy poniżej 50 kW można zakładać w sposób całkowicie dowolny, podczas gdy systemy osiągające moc 50-500 kW wymagają od inwestora wpisu do rejestru producentów energii. Z kolei montaż instalacji o mocy przekraczającej 500 kW wiąże się z koniecznością pozyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (WEE), którą wydaje Urząd Regulacji Energetyki (URE). Nie zmienia to faktu, że dla większości przedsiębiorstw w zupełności wystarczające są instalacje o mocy do 50 kW.