Jak odliczyć fotowoltaikę od podatku rolnego

Dodano:
3/3/2022
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego jest jedną z korzyści, która przekłada się na popularność tej formy OZE w gospodarstwach. W związku z tym wyjaśniamy, komu przysługuje ulga inwestycyjna, na jakich zasadach można się rozliczać oraz, z jakimi formalnościami się to wiąże. Dowiedz się, jak dokładnie działa ulga inwestycyjna w podatku rolnym na fotowoltaikę.

Kogo obejmuje ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę

Nowoczesna instalacja fotowoltaiczna jest jednym z najskuteczniejszych sposobów na realne oszczędności w gospodarstwie rolnym. Ponieważ odnawialne źródła energii słusznie uważa się za korzystne dla środowiska naturalnego, państwo wspiera inwestycje m.in. w fotowoltaikę, którą możesz zamontować na domu lub budynkach gospodarczych. Ulga w podatku rolnym jest jednym z najlepszych argumentów, aby przekonać do siebie potencjalnych inwestorów. Pozostaje pytanie, kto może skorzystać z tych preferencyjnych warunków.

Zwolnienie z podatku rolnego w związku z montażem fotowoltaiki ma umocowanie prawne w Ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Cytując fragmenty art. 13: „podatnikom podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków poniesionych na […] zakup i zainstalowanie […] urządzeń do wykorzystywania na cele produkcyjne naturalnych źródeł energii (wiatru, biogazu, słońca, spadku wód)”.

Fotowoltaika może być zatem podstawą ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym – przysługuje osobom fizycznym, prawnym i jednostkom organizacyjnym, które są płatnikami podatku rolnego (ryczałt lub VAT). Zgodnie z art. 3 wspomnianej ustawy podatnikami podatku rolnego są:

 • właściciele gruntów,
 • posiadacze samoistni gruntów,
 • użytkownicy wieczyści gruntów,
 • właściciele gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę przysługuje, jeśli powierzchnia gruntów wynosi przynajmniej 1 ha.

Zasady odliczenia fotowoltaiki od podatku rolnego

Ulga w podatku rolnym na fotowoltaikę umożliwia odliczenie aż 25% udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup i montaż instalacji. Odliczenie od podatku rolnego możesz robić rok do roku, do momentu wykorzystania pełnej kwoty, jednak nie przez dłuższy okres niż 15 lat. W praktyce rolnicy korzystają z ulgi np. przez 10 lat, co daje regularne oszczędności w budżecie gospodarstwa.

Pozostałe zasady, które trzeba znać, znajdziesz na poniższej liście.

 • Wszelkie inne dofinansowanie fotowoltaiki, np. w ramach programu Mój Prąd, uniemożliwia skorzystanie z ulgi w podatku rolnym. Jest ona przeznaczona wyłącznie dla inwestorów w fotowoltaikę, którzy nie korzystają w tym celu z żadnych środków publicznych.
 • Ulga w podatku rolnym przysługuje wyłącznie na zakończone inwestycje.
 • Z ulgi skorzystasz wyłącznie w gminie, na której terenie znajduje się instalacja fotowoltaiczna.
 • Fotowoltaika będąca podstawą ulgi musi służyć do produkowania energii na potrzeby produkcji rolnej. Jeżeli zmienisz przeznaczenie systemu, stracisz niewykorzystaną pulę ulgi z podatku rolnego.
 • W przypadku śmierci podatnika ulga przechodzi na jego następców na drodze dziedziczenia lub na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Jak uzyskać ulgę na fotowoltaikę dla rolników

Nowoczesna fotowoltaika dla rolnika jest możliwością, a nie obowiązkiem – podobnie ulga przysługuje wyłącznie zainteresowanym. Aby ją otrzymać, trzeba przejść przez konkretną procedurę.

 1. Wejdź na stronę urzędu gminy lub miasta właściwego dla miejsca fotowoltaiki, którą obejmuje ulga w podatku rolnym – ewentualnie skontaktuj się, aby otrzymać wzór wniosku do wypełnienia.
 2. Wypełnij wniosek i załącz: zestawienie wydatków, dokumenty potwierdzające wysokość nakładów inwestycyjnych (czyli np. faktury VAT), formularz informacyjny niezbędny przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie. Być może konieczne będzie też załączenie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robot budowlanych.
 3. Czekaj na odpowiedź – decyzję w sprawie udzielenia ulgi.

Jeśli masz wątpliwości, jak uzyskać ulgę na fotowoltaikę dla rolników, możesz się też z nami skontaktować – pomożemy!

Podsumowanie

Jak widzisz, formalności przy ubieganiu się o odliczenie fotowoltaiki od podatku rolnego nie są szczególnie skomplikowane i rozbudowane. Tym bardziej warto się zainteresować ulgą inwestycyjną, która przysługuje inwestorom niekorzystającym ze środków publicznych. Panele fotowoltaiczne, pompy ciepła czy biogazownie stanowią o nowoczesnym rolnictwie. Dołącz do grona właścicieli gospodarstw, którym nie jest obce ekologiczne i oszczędne podejście do prowadzonej działalności!