Jak przyłączyć mikroinstalację do sieci dystrybucji?

Dodano:
1/8/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Aby korzystać z systemu opustów i zostać prosumentem inteligentnej energii prosto ze Słońca, należy przyłączyć instalację z panelami fotowoltaicznym do ogólnej sieci. Dopiero wtedy możesz odprowadzać nadwyżki prądu i odzyskiwać je, gdy tego potrzebujesz. Jak to zrobić? Przeczytaj artykuł i dowiedz się już teraz.

Podstawowe zasady podłączania instalacji do sieci

Zanim darmowy prąd ze Słońca popłynie do sieci energetycznej wprost z dachu Twojego budynku, trzeba przejść przez wszystkie formalności. Konkretne informacje od dystrybutorów przedstawiamy w dalszej części artykułu, a zaczynamy od podstawowych zasad.

Aby przyłączyć się do sieci dystrybucyjnej, należy złożyć stosowny wniosek, według wzoru udostępnionego przez wybraną firmę działającą w Twoim regionie, np. Enea czy Tauron. Wysyłka jest możliwa zarówno fizycznie, jak i w przypadku niektórych operatorów - zdalnie. Od momentu zarejestrowania poprawnego zgłoszenia dana spółka ma 30 dni na przyłączenie instalacji. W tym terminie w budynku powinien pojawić się pracownik, który zamontuje licznik dwukierunkowy. Usługa jest bezpłatna i nie powierza się jej innym fachowcom.

Dopiero po wykonaniu montażu i wymianie licznika na dwukierunkowy możliwe jest użytkowanie systemu opustów. Twoje domowe panele fotowoltaiczne pozwalają na wykorzystanie darmowego prądu na własne potrzeby, a nadwyżki są odprowadzane do ogólnej infrastruktury. Dzięki licznikowi dwukierunkowemu wykonywany jest precyzyjny bilans wprowadzonej i wyprowadzonej energii, a Ty stajesz się rzeczywistym prosumentem, który wspiera rozwój OZE w Polsce.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku operator sieci wydaje dla Ciebie certyfikat przystosowania sieci do przyłączenia mikroinstalacji. To dokument zawierający informacje na temat Twoich urządzeń oraz zgodę na świadczenie usługi dystrybucji.

Każdy budynek ma zdefiniowany wcześniej poziom dopuszczalnej mocy mikroinstalacji (mówią o tym warunki przyłączenia). Jeśli jednak Twoja planowana instalacja jest mocniejsza, niż przewiduje to umowa o świadczeniu usług dystrybucji, standardowe zgłoszenie nie wystarczy. Podobnie jest w przypadku, gdy Twój budynek do tej pory nie był w ogóle przyłączony do sieci. Wtedy należy odbyć proces przyłączenia do sieci lub zwiększenia mocy przyłączeniowej, który rozpoczyna się od złożenia wniosku o określenie warunków przyłączenia. Dopiero po dopełnieniu wszelkich formalności można podpisać umowę dystrybucyjną i w konsekwencji otrzymać bezpłatny licznik dwukierunkowy.

Przyłączenie instalacji do sieci – dystrybutorzy w Polsce

Na polskim rynku energetycznym za dystrybucję energii i sprawy związane z przyłączaniem instalacji bazujących na panelach fotowoltaicznych odpowiada kilka podmiotów, największe z nich to:

  • Energa-Operator SA – w północnej i środkowej części kraju,
  • Enea Operator Sp. z o.o. – w zachodniej części kraju,
  • Tauron-Dystrybucja SA – w południowej części kraju,
  • PGE Dystrybucja – we wschodniej części kraju,
  • Innogy Stoen Operator – w Warszawie.

Jak widać, rolę OSD, czyli Operatora Systemu Dystrybucyjnego pełni w Polsce wiele spółek. Cztery z nich obsługują bardzo duże obszary, a pozostałe skupiają się na mniejszych. Na stronach internetowych tych firm należy szukać szczegółowych wytycznych i wzorów dokumentów dla prosumentów energii. W przypadku zakupu instalacji fotowoltaicznej od Polenergia, dedykowany dział składa potrzebne dokumenty w imieniu klienta. Wnioski są składane na właściciela licznika energii elektrycznej, a dane niezbędne do wniosku to kod PPE (Punktu Poboru Energii), numer licznika i adres PPE, wartość mocy przyłączeniowej oraz wartość zabezpieczeń przedlicznikowych. Dane te można pozyskać z umowy lub faktury za energię elektryczną.

Sprawdźmy, czego można dowiedzieć się na witrynach poszczególnych dystrybutorów.

Energa

Spółka Energa-Operator wymaga rejestracji instalacji po jej zamontowaniu. Wzór zgłoszenia znajduje się na stronie internetowej oraz w POK (Punktach Obsługi Przyłączeń) i BOO (Biurach Obsługi Odbiorców). Taki dokument musi zawierać dane mikroinstalacji, osobowe oraz techniczne. Wśród niezbędnych załączników należy wymienić m.in. certyfikację i dokumentację techniczną urządzeń.

Po podpisaniu umowy o przyłączenie i jej realizacji niezbędne jest podpisanie umowy dotyczącej wprowadzenia do sieci ENERGA-OPERATOR. Operatorowi nie trzeba przedstawiać uprawnień instalatora – wystarczy oświadczenie o tym, że montażem zajmowali się wykwalifikowani specjaliści, np. z firmy Polenergia.

PGE

Po wejściu na stronę PGE Dystrybucja wystarczy znaleźć zakładkę „Chcę przyłączyć domową mikroinstalację” – pod warunkiem, że Twoja instalacja ma moc mniejszą niż 50 kW. Jeżeli musisz zwiększyć moc przyłączeniową, możesz to zrobić zdalnie lub oddając wypełniony formularz w Punkcie Obsługi Klienta Dystrybucji. Samo zgłoszenie mikroinstalacji wymaga wypełnienia druku „Zgłoszenia przyłączenia do sieci elektroenergetycznej mikroinstalacji” oraz dołączenia m.in. schematu instalacji czy specyfikacji technicznej mikroinstalacji. Zanim zawrzesz umowę o świadczeniu przez PGE Dystrybucja usług dystrybucji, otrzymasz zaświadczenie dotyczące „Potwierdzenia możliwości świadczenia usług dystrybucji i określenia parametrów technicznych dostaw”.

Tauron

OSD Tauron proponuje klientom podobną drogę formalną co PGE czy Energa. Specjalna zakładka na stronie spółki pozwala znaleźć wszystkie niezbędne informacje dla właścicieli mikroinstalacji. Tauron Dystrybucja musi dowiedzieć się o planowanym uruchomieniu mikroinstalacji minimum 30 dni wcześniej. Zalecaną formą zgłoszenia jest formularz online. Jego wypełnienie krok po kroku jest bardzo intuicyjne i polega na uzupełnianiu pojawiających się kolejno rubryk.

Enea

Problemów ze zgłoszeniem mikroinstalacji nie mają też klienci OSD Enea. Choć formularz dostępny na stronie spółki ma kilkanaście stron, jego wypełnienie wymaga przede wszystkim zapoznania się z przedstawionymi informacjami i objaśnieniami. Formalności są praktycznie takie same jak u innych  dużych operatorów. Licznik dwukierunkowy jest montowany w ciągu 30 dni. Co interesujące, dokumentację prosument może przekazać nie tylko przez elektroniczne biuro obsługi klienta, ale również za pośrednictwem czatu.

Innogy

Chcesz zostać prosumentem inteligentnej energii w Warszawie? W takim razie Twoim OSD będzie firma Innogy STOEN Operator i właśnie na jej stronie internetowej znajdziesz niezbędne dane. Składanie wniosku o przyłączenie do sieci jest możliwe za pośrednictwem specjalnej platformy dostępnej pod adresem przylacza.innogystoenoperator.pl. Wypełnienie stosownego wniosku jest przystępne, ponieważ kolejne rubryki wypełnia się krok po kroku, otrzymując czytelne wytyczne.

Polenergia – pomagamy przyłączyć Twoją instalację

Jeśli potrzebujesz szczegółowych informacji na temat przyłączenia paneli fotowoltaicznych do sieci dystrybucyjnej lub chcesz powierzyć nam jak najwięcej formalności, po prostu skontaktuj się z nami. Wybierz partnera, który wykona inwestycję przemyślaną pod każdym możliwym względem. Jako Polenergia jesteśmy do Twojej dyspozycji!