Najważniejsze zalety energii odnawialnej

Dodano:
1/21/2021
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Czy znasz najważniejsze zalety odnawialnych źródeł energii? Transformacja energetyczna, którą przechodzą kraje Unii Europejskiej, w tym Polska, w dużej mierze polega na zamianie nieodnawialnych źródeł energii na odnawialne. To nieodwracalny, ogólnoświatowy trend, który wpływa na szeroko pojęty sektor energetyczny, ale nie tylko, bo także transport, budownictwo czy przemysł. Decydują o tym wady i zalety energii odnawialnej, w tym fotowoltaiki, które opisujemy szerzej w poniższym artykule.

Czym są odnawialne źródła energii?

Zanim omówimy zalety odnawialnych źródeł energii, musimy wyjaśnić, czym tak naprawdę są. W skrócie znane jako OZE, obejmują źródła energii, które szybko się odnawiają lub korzystanie z nich nie powoduje zmniejszenia zasobów. Ich przeciwieństwem są nieodnawialne źródła energii, a więc takie, które posiadają określony i wyczerpywalny potencjał, którego nie da się szybko odbudować.

Odnawialne źródła energii to zalety, które sprawiają, że udział OZE w światowym miksie energetycznym rośnie z roku na rok – w 2020 roku wynosił ok. 20%. Należy się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości udział ten będzie jeszcze wyższy. W dalszej części artykułu poznasz wady i zalety instalacji fotowoltaicznych oraz innych OZE.

Rodzaje odnawialnych źródeł energii

Istnieje kilka rodzajów odnawialnych źródeł energii i każde z nich ma swoje zalety i wady– poniżej znajdziesz szczegółowe informacje na ten temat.

Energia słoneczna

Promienie słoneczne zawierają duży ładunek energii, który można pozyskiwać, a następnie zamienić na prąd płynący w gniazdku. Ze względu na liczne zalety fotowoltaiki, na dachach budynków lub gruncie montuje się panele słoneczne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź, jak działa fotowoltaika.

Energia wiatrowa

Energię wiatrową pozyskuje się przede wszystkim za pomocą specjalnych wiatraków, dobrze znanych z krajobrazów polskich (i nie tylko) wsi. Wiatraki montuje się także na morzu ze względu na dużą intensywność wiatru na otwartej przestrzeni.

Energia geotermalna

Nasza planeta również emituje ogromne ilości odnawialnych źródeł energii, które znajdują się w gruncie i określane są geotermalnymi. Aby ją pozyskać, wykonuje się specjalne odwierty, jednak jej popularność jest stosunkowo niewielka. Nie bez powodu o wiele częstym wyborem klientów jest fotowoltaika dla domu.

Bioenergia

Bioenergia obejmuje źródła pochodzenia organicznego, które wykorzystuje się do wytwarzania prądu, zapewnienia ogrzewania lub chłodzenia oraz jako paliwo w transporcie. Bioenergia występuje w formie biopaliw, biogazu czy biomasy, a do jej produkcji zużywa się gałęzi, innych elementów drzew oraz odpadów drzewnych.

Energia wodna

Zalety energii odnawialnej obejmują także wodę, która umożliwia wytwarzanie prądu, do czego wykorzystuje się infrastrukturę elektrowni wodnych. Woda ma największy udział w ogólnoświatowym miksie energetycznym ze wszystkich rodzajów OZE, przyczyniając się do wytworzenia ok. 15% globalnej produkcji prądu.

Wodór

Mówi się, że to właśnie wodór jest paliwem przyszłości, które zrewolucjonizuje transport, przemysł i energetykę. Wodów pozyskuje się na różne sposoby, a niewątpliwą zaletą tego odnawialnego źródła energii jest możliwość bezstratnego magazynowania. Przewiduje się, że samochody zasilane wodorem w ciągu kilkunastu lat mogą zastąpić auta napędzane silnikami spalinowymi.

Zalety energii odnawialnej

Zanim przejdziemy do wad, poznaj trzy najważniejsze zalety odnawialnych źródeł energii, które czynią je niezwykle perspektywicznymi.

Nieskończone źródło energii

Podczas gdy tradycyjne źródła energii, takie jak paliwa kopalne czy ropa naftowa, kiedyś się wyczerpią, OZE mają niewyczerpany potencjał. Odnawialne źródła energii są stabilne i trwałe, co jest ich największą zaletą. Nie ma ryzyka, że zasoby w krótkim czasie się skończą, a to przekłada się na bezpieczeństwo i przewidywalność dostaw energii.

Oszczędność pieniędzy

Finanse odgrywają ważną rolę i są niewątpliwym plusem odnawialnych źródeł energii, umożliwiając znaczne obniżenie rachunków za prąd czy ogrzewanie. To szczególnie istotne w przypadku przedsiębiorstw, ponieważ to właśnie dla nich elektryczność jest najdroższa. W takiej sytuacji rozwiązaniem jest fotowoltaika dla firm, w której wyborze i montażu pomagamy jako Polenergia Fotowoltaika.

Korzyści dla zdrowia i środowiska

Brak ingerencji w środowisko naturalne lub jej niewielka skala przy braku szkodliwości ekologicznej to kolejna zaleta energii odnawialnej. Przykładem jest fotowoltaika, której zalety umożliwiają produkcję prądu z promieniowania słonecznego bez wykorzystania reakcji spalania. Zastosowanie OZE poprawia również jakość powietrza, co korzystnie wpływa na zdrowie społeczeństwa i środowisko naturalne.

Czy OZE ma jakieś wady?

Plusy i minusy energii odnawialnej? O ile zalety są oczywiste, o tyle znalezienie wad wymaga głębszego namysłu. Pewną niedogodnością może być fakt, że nadal jest to gałąź nierozwinięta na miarę swojego potencjału i wymaga kolejnych inwestycji, a więc nakładów finansowych. Mając na uwagę zalety odnawialnych źródeł energii, inwestycje są jednak opłacalne zarówno w skali makro, jak i mikro. W obniżeniu kosztów inwestycji pomagają dofinansowania i dotacje publiczne, takie jak program Mój Prąd, który wspiera rozwój fotowoltaiki w kraju. Trudno więc wskazać wady energii odnawialnej, które przyćmiłyby omówione wcześniej zalety.

Podsumowanie

Plusy odnawialnych źródeł energii są niepodważalne – podobnie jak zalety fotowoltaiki. Ich potencjał jest ogromny, co zauważają zarówno władze państwowei międzynarodowe organizacje, jak i społeczeństwa. Wszystko wskazuje na to, że wady energii odnawialnej są znikome, a nadchodzące lata w energetyce, transporcie i przemyśle zostaną zdominowane przez OZE, do czego jako Polenergia się przyczyniamy, oferując profesjonalne wsparcie w wyborze oraz montażu fotowoltaiki i pomp ciepła.