Nowelizacja przepisów szansą dla rozwoju fotowoltaiki

Dodano:
8/12/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Aby fotowoltaika rosła w siłę, a darmowy prąd ze Słońca mógł być pozyskiwany przez jak najwięcej osób, konieczne jest nie tylko optymalne nasłonecznienie, ale również przyjazne środowisko prawne.

Od kilku lat obserwujemy w Polsce dynamiczny rozwój rynku inteligentnej energii z paneli fotowoltaicznych. Dobrze, że idzie to w parze z kolejnymi nowelizacjami ustaw, dzięki którym inwestycje w OZE są łatwiejsze do zrealizowania.

Energia prosto ze Słońca bez ograniczeń przestrzennych

Odnawialne źródła energii, czyli OZE, pojawiają się w treści Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Nie trzeba sięgać po kalendarz i kalkulator, żeby stwierdzić, że od czasu jej ogłoszenia minęło już sporo lat, a realia znacząco się zmieniły. Jeden z wciąż obowiązujących fragmentów ustawy budził spore kontrowersje, ponieważ stanowił sporą przeszkodę dla inwestorów. Chodzi konkretnie o fragment: „Jeżeli na obszarze gminy przewiduje się wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą urządzenia wytwarzające energię z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 100 kW, a także ich stref ochronnych związanych z ograniczeniami w zabudowie oraz zagospodarowaniu i użytkowaniu terenu; w studium ustala się ich rozmieszczenie”.

Aby zlikwidować tę barierę, Ministerstwo Klimatu zaproponowało konkretne zmiany:

• podniesienie granicznej mocy z poziomu 100 kW do 500 kW,

• wyłączenie ograniczeń dla wolnostojących instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1000 kW oraz pozostałych urządzeń fotowoltaicznych.

Zgodnie z aktualnymi ustaleniami, znowelizowane przepisy ustawy o OZE wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Jeżeli rozważasz inwestycję w panele solarne w 2021 roku, skontaktuj się ze specjalistami Polenergia.

Darmowy prąd ze Słońca – opłacalna inwestycja

Tematyka OZE budzi dziś zupełnie inne zainteresowanie niż jeszcze kilka-kilkanaście lat temu. Z niszowej, traktowanej co najwyżej jako „futurystyczna ciekawostka” dziedziny fotowoltaika stała się przedmiotem dyskusji zwykłych obywateli, przedstawicieli biznesu czy wreszcie – polityków.

Od kilku lat jesteśmy świadkami licznych zmian legislacyjnych, dzięki którym inwestycja w panele słoneczne jest bardziej opłacalna i łatwiejsza. Co istotne, ustawodawca zdaje się rozumieć, że wsparcie dla fotowoltaiki czy innych OZE to coś więcej niż kolejne programy dotacji, jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Oprócz dofinansowania inwestorów zarówno na małą, jak i dużą skalę interesuje przede wszystkim przyjazne prawo, które jest dostosowane do współczesnych realiów.

Zagadnienie jest szczególne, ponieważ technologie związane z fotowoltaiką nieustannie są rozwijane. Z roku na rok pozyskiwanie energii prosto ze Słońca staje się coraz wydajniejsze i pod wieloma względami praktyczniejsze. Przekłada się to też na zainteresowanie dużych inwestorów, nie tylko prywatnych. Przepisy, szczególnie te pochodzące ze starszych ustaw, siłą rzeczy muszą być nowelizowane, aby pasowały do aktualnych realiów i nie stwarzały niepotrzebnych barier.

Istnieje wiele argumentów, dla których więksi inwestorzy coraz chętniej inwestują w panele fotowoltaiczne:

• korzyści wizerunkowe wynikające z proekologicznych działań w duchu CSR,

• oszczędności finansowe związane z pozyskiwaniem inteligentnej energii słonecznej na dużą skalę,

• działanie na rzecz środowiska związane z zagospodarowaniem i rekultywacją takich terenów jak nieużytki rolne, obszary poprzemysłowe czy wydobywcze.

Polenergia z ręką na pulsie w świecie fotowoltaiki

Kolejne nowelizacje ustaw związanych z OZE czy nowe przepisy wdrażane przez Ministerstwo Klimatu nie są tematami z pierwszych stron gazet i czołówek wieczornych programów informacyjnych. Niestety, branżowe newsy docierają zaledwie do pewnego niszowego grona odbiorców, którzy chętnie śledzą, jakie uwarunkowania prawne obowiązują aktualnie w związku z panelami fotowoltaicznymi.

Jako Polenergia czujemy się więc w obowiązku, aby pozostawać na bieżąco ze wszystkimi ważnymi informacjami i przekazywać je klientom. Niezależnie od tego, czy planujesz montaż paneli słonecznych w domu jednorodzinnym, gospodarstwie rolnym, siedzibie firmy, czy skłaniasz się ku inwestycji w farmę solarną o wysokiej mocy – jesteśmy do Twojej dyspozycji, już na poziomie merytorycznym. Doradzamy wybór nowoczesnych i sprawdzonych technologii, podpowiadając również, w jaki sposób skorzystać z aktualnie obowiązujących przepisów.

Napisz lub zadzwoń do nas, jeśli interesuje Cię darmowy prąd ze Słońca. Kolejne zmiany w przepisach dotyczących OZE są najlepszym potwierdzeniem faktu, jak ważną rolę odgrywają współcześnie panele słoneczne.