Odnawialne Źrodla Energii - czyli co?

Dodano:
12/4/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Rosnąca popularność OZE jest faktem i zjawiskiem, obok którego trudno przejść obojętnie. Popularyzując odnawialne źródła energii, które są dotowane ze środków państwowych i coraz łatwiej dostępne, warto omawiać całe spektrum dostępnych możliwości. W tym artykule przedstawiamy wszystkie ekologiczne, alternatywne źródła wobec tradycyjnych paliw kopalnych.

Najważniejsze fakty o OZE

Korzystanie z OZE nie wyczerpuje tych źródeł. Przykładowo, pozyskiwanie energii słonecznej nie sprawia, że „Słońca ubywa” albo „Słońce gaśnie”. Rzecz jasna do wytwarzania prądu czy ciepła siłą natury potrzeba obecnie pracy urządzeń, które są wytwarzane z nieodnawialnych materiałów. To jednak kwestia przyszłości, gdy wszystkie procesy związane z OZE staną jeszcze przyjaźniejsze środowisku.

Stosowanie OZE ma coraz ważniejszy udział w polskiej i światowej gospodarce energetycznej. Alternatywne, odnawialne, rozproszone źródła gwarantują większą stabilność systemu niż sytuacja, w której trzeba polegać np. jedynie na tradycyjnej elektrowni.

Na OZE z roku na rok przybywa dotacji, do zakładania nowoczesnych instalacji są zachęcani zarówno klienci indywidualni, jak i firmowi. Jako Polenergia pomagamy m.in. w wyborze i montażu paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W tym artykule wyjaśniamy, że OZE to:

  • woda,
  • wiatr,
  • promieniowanie słoneczne,
  • biomasa,
  • ciepło z Ziemi.

Energia wodna – hydroenergia

Tradycja korzystania z wody jako źródła energii ma starożytne korzenie. Napędzanie pracy np. młynów za pomocą koła wodnego jest niczym innym jak rozwiązaniem OZE sprzed setek lat. Dziś korzysta się z wody w elektrowniach. Przepływające strumienie wprawiają w ruch specjalną turbinę, a ta połączona z prądnicą, pozwala wyprodukować prąd. Istnieją elektrownie wodne na morzach, które pozyskujące energię z fal. Z wody korzysta się też indywidualnie w wodnych pompach ciepła.

Energia słoneczna

Z energii słonecznej można korzystać zarówno do ogrzewania wody użytkowej i pomieszczeń, jak i produkcji energii. W tym pierwszym celu instaluje się na dachu kolektory solarne, a w drugim – panele fotowoltaiczne.

Fotowoltaika jest dziedziną nauki z tradycjami sięgającymi XIX wieku. Na początku XX wieku wiedziano już, jak zachodzi tzw. efekt fotowoltaiczny. Odkryto, że energia słoneczna może wytwarzać energię np. na krzemowej płytce. To właśnie z krzemu powstaje większość nowoczesnych paneli fotowoltaicznych. Efektywność tych urządzeń rośnie wraz z postępem technologicznym i sporą konkurencją na rynku.

Na tle innych OZE fotowoltaika cieszy się w Polsce ogromnym zainteresowaniem, głównie ze względu na swoją przystępność. O Ile trudno sobie wyobrazić postawienie w ogródku farmy wiatrowej, o tyle założenie na dach domu kilku paneli słonecznych i samodzielna produkcja prądu to inwestycja relatywnie tania i łatwa w realizacji. Dlatego coraz więcej osób decyduje się na rolę prosumentów energii, wytwarzając prąd samodzielnie.

Słońce jako źródło energii ma wiele plusów, choć jednocześnie należy zdawać sobie sprawę z ograniczeń wynikających m.in. z charakterystyki polskiej strefy klimatycznej.

Energia wiatrowa

Na wydajność produkcji energii z wiatru wpływa jego prędkość, powtarzalność i kierunek. Prąd pozyskuje się turbinami na farmach wiatrowych. Charakterystyczne, masywne wiatraki od lat pojawiają się także na mapie Polski. Początkowo głównie w okolicach morza, dziś da się je spotkać w wielu innych zakątkach kraju. Produkcja energii z ich wykorzystaniem może być konkurencyjnie wydajna, ale wiele zależy od ukształtowania terenu czy warunków panujących w danym momencie.

Energia geotermalna

Wnętrze kuli ziemskiej jest gorące, a energia cieplna pochodzą z jej głębi gromadzi się w skałach, parze czy wodzie. Ciepło to wynika z zachodzenia takich procesów jak np. rozpad radioaktywnych izotopów. Do wydobywania ciepłej wody geotermalnej wykonuje się specjalne odwierty. Energię pozyskuje się z pobranej wody, po czym wtłacza się ją z powrotem. Energia geotermalna jest wykorzystywana między innymi w CO, można jej używać także do produkcji prądu.

Biomasa

Odnawialnym źródłem energii są wszelkie biodegradowalne, organiczne substancje. Z biomasy produkuje się biogazy i biopaliwa, a te mogą ulec bezpiecznemu dla środowiska spalaniu i wytworzyć energię elektryczną. Do biomasy zalicza się między innymi odpadki:

  • drewniane (np. pellet, trociny, kora),
  • rolne (np. słoma, ziarna, siano),
  • biodegradowalne odpady komunalne,
  • biodegradowalne pozostałości z oczyszczalni, przetwórni, browarów i innych zakładów przemysłowych.

Spalanie tego typu materii jest korzystne pod kątem niskiej emisyjności dwutlenku węgla oraz dostępności. Większość wskazanych odpadów powstaje w naturze samoistnie, więc nie trzeba angażować dużych środków w procesy wydobywcze, żeby użytecznie wykorzystać pozostałości z działalności rolniczej czy przemysłowej.

Podsumowanie

Czy jesteśmy skazani na ciągłe wydobywanie i przetwarzanie ropy naftowej czy węgli kopalnych? Jak widać – nie, ponieważ istnieje wiele odnawialnych źródeł energii, a ich zastosowanie jest efektywne i przyjazne środowisku. Zmiany prawne oraz postęp technologiczny to czynniki determinujące dalszy rozwój sektora OZE u jego coraz większy wpływ na gospodarkę energetyczną w Polsce i na świecie.

Masz wybór. Inwestując w odnawialne źródła energii, możesz korzystać z energii słonecznej, powietrznej, wodnej, geotermalnej. Jest także biomasa. Codzienne funkcjonowanie w domu niezależnym od tradycyjnych źródeł energii jest możliwe i opłacalne. Skontaktuj się z Polenergia, aby dowiedzieć się więcej na temat OZE.