Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Dodano:
5/23/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Głównym celem wprowadzenia przez Państwo ulgi termomodernizacyjnej i wsparcia w postaci dofinansowania Mój Prąd, jest poprawa jakości powietrza. Państwo podejmuje wiele działań mających na celu zachęcenie nas do inwestowania w odnawialne źródła energii.

Zacznijmy od początku, czym jest ulga termomodernizacyjna?

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podatku kwoty wydatków poniesionych na realizację prac termomodernizacyjnych w domu jednorodzinnym – czyli związanych z wymianą źródeł ciepła starej generacji oraz termoizolacją.

Co można odliczyć od podatku?

Do odliczenia jest nawet do 32% kosztów poniesionych na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej czy pompy ciepła. Wykaz wszystkich wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną został dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Cytując ustawę, termomodernizacja podlegająca odliczeniu polega na:

● ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie zapotrzebowania na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej oraz ogrzewania do budynków mieszkalnych;

● ulepszeniu, w wyniku którego następuje zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do których dostarczana jest z tych sieci energia; spełniają wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii dostarczanej do tych budynków;

● wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych;

● całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. Wykaz wszystkich wydatków na materiały i usługi objętych ulgą termomodernizacyjną został dokładnie określony w rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Kogo dotyczy ulga termomodernizacyjna?

Z ulgi mogą skorzystać osoby, które rozliczają swoje dochody według skali podatkowej lub stosujący jednolitą stawkę 19 %, a także osoby płacące ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Ulga termomodernizacyjna dotyczy wyłącznie wydatków poniesionych przez podatnika będącego właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego pod warunkiem, że przedsięwzięcie termomodernizacyjne w tym budynku zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Jako dom jednorodzinny rozumiemy budynek wolno stojący, albo w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość. Dopuszcza się wydzielenie do dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni domu. Budynek musi spełnić tę definicję najpóźniej w dniu dokonania odliczenia.

PRZYKŁAD:

Jeżeli w mieszkaniu o powierzchni 200 m2 wydzielono lokal 40m2 na prowadzenie sklepu, lub po prostu pokoje są wynajmowane turystom, to właścicielowi przysługuje prawo do odliczenia.Ulga przysługuje również w przypadku montażu instalacji fotowoltaicznej na budynkach przynależnych np. garażu czy budynku gospodarczym.WAŻNE! Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku będącego w budowie.

Ulga termomodernizacyjna - jak liczymy ?

Z ulgi termomodernizacyjnej można skorzystać również po odebraniu dotacji w programie Mój Prąd

Wysokość ulgi liczymy na podstawie poniesionych kosztów na instalację, odliczając wartość przyznaną z programu Mój Prąd oraz stawki podatkowej według której rozlicza się klient.

PRZYKŁAD :Instalacja fotowoltaiczna kosztowała 25 000 zł, na instalację przyznano dofinansowanie w programie Mój Prąd w wysokości 5000 zł.

Decydując się na panele fotowoltaiczne oraz inne termomodernizacje, przyczyniamy się nie tylko do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery, ale również zmniejszenia rachunków za prąd i ogrzewanie. Aby skorzystać z ulg i dofinansowania skontaktuj się z nami.

Umówimy Cię na bezpłatne spotkanie z naszym doradcą, który odpowie Ci na wszystkie pytania związane z Twoja własną instalacja fotowoltaiczną.