Alternatywne źródła energii - co zaliczamy do OZE

Dodano:
5/23/2022
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Pojęcie alternatywnych źródeł energii przestało interesować wyłącznie wąską niszę aktywistów postulujących walkę z zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Dziś stanowi ono jeden z najważniejszych tematów polityki energetycznej w Polsce, Europie i na świecie. Poszczególne rodzaje OZE są omawiane zarówno w perspektywie indywidualnych inwestycji, jak i w odniesieniu do transformacji energetycznej, która przetacza się przez wszystkie kontynenty. Tym samym warto wiedzieć, czym są alternatywne źródła energii, jakie mają wady i zalety i dlaczego nazywamy je ekologicznymi.

Czym są alternatywne źródła energii?

Fotowoltaika często jest przedstawiana jako alternatywne źródło energii lub OZE (odnawialne źródło energii). To coraz popularniejsze pojęcia, ale wciąż nie każdy wie, co właściwie oznaczają. Rzeczywiście, choć dużym wzięciem cieszy się np. dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd, warto dokładniej przeanalizować znaczenie alternatywnych źródeł energii w domach jednorodzinnych, a szerzej – wszystkich budynkach, które nas otaczają.

Czym wobec tego są alternatywne źródła energii? Zgodnie z nazwą, alternatywą wobec tradycyjnych źródeł energii. Przez lata wydawało się, że konwencjonalne, tradycyjne źródła są jedyną możliwością utrzymywania systemów energetycznych na całym świecie. Ludzkość przez dekady eksploatowała i nadal eksploatuje zasoby ropy, gazu ziemnego czy węgla. To, co kryje się pod ziemią, zmieniło wiele regionów – wystarczy zastanowić się nad gospodarką Śląska czy, w szerszej perspektywie, takich części świata jak Bliski Wschód, rejon Zatoki Perskiej.

Doszliśmy jednak do takiego momentu w dziejach świata, w którym widmo kryzysu klimatycznego zajrzało w oczy wszystkim. Polityka klimatyczna i energetyczna została jasno zdefiniowana – trzeba stopniowo odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii, których stosowanie niesie ze sobą szereg konsekwencji dla środowiska naturalnego, na czele z emisją szkodliwych substancji. Walka z nadmiarem dwutlenku węgla wysyłanego do atmosfery stała się priorytetem na całym świecie, a tym samym wzrosło znaczenie ekologicznych, alternatywnych źródeł energii.

Na czym polega ich „alternatywność”? Przede wszystkim na tym, że energia jest czerpana nie tyle ze spalania paliw kopalnych, ile z energii znajdującej się… wokół nas. Nieograniczonej, bezpiecznej i taniej. W wielu regionach świata może brakować cennych zasobów, ale przecież i na te ziemie padają promienie Słońca. Tym samym fotowoltaika ma zastosowanie na całym globie. Wiatr i tak wieje, więc czemu by go nie wykorzystać do produkcji prądu? Biogaz zamiast gazu ziemnego, energia geotermalna zamiast kurczących się, podziemnych zapasów. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są alternatywne źródła energii, co je wyróżnia, a także jakie mogą mieć zastosowanie w domu lub na szerszą skalę.

Jakie są odnawialne źródła energii?

Dowiedz się, jak jest pozyskiwana energia:

  • wodna,
  • słoneczna,
  • geotermalna,
  • wiatrowa,
  • z biomasy.

Energia wodna

Można powiedzieć, że energia z wody to bardzo tradycyjne, odnawialne źródło – znane i wykorzystywane od wieków. Najlepszym przykładem może być korzystanie z energii mechanicznej wody, która zasila nadrzeczne młyny. Wysoką efektywność przynosi tworzenie dużych elektrowni przy zaporach. Przykładowo – Tama Wielkiego Odrodzenia, budowana na Nilu w Etiopii, ma docelowo zapewnić 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego kraju oraz zyski z odsprzedaży nadwyżek energii sąsiednim państwom.

Energia słoneczna

Zarówno przydomowa, montowana na dachu, jak i funkcjonująca jako gigantyczna farma solarna instalacja fotowoltaiczna, np. na pustyni, działa w zasadzie identycznie, z tym że z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. Bez zbędnego komplikowania: promienie słoneczne trafiają na powierzchnię modułu, którego konstrukcja pozwala pozyskać energię w postaci prądu stałego. Następnie jest on przekształcany (w falowniku) w prąd zmienny, dostosowany do autokonsumpcji lub magazynowania. Już kilka-kilkanaście paneli fotowoltaicznych na dachu domu pozwala w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne jego użytkowników. Technologia ta jest wciąż udoskonalana, powszechnie dostępna, a także w pewnym sensie jest wizytówką OZE, wszystkich alternatywnych źródeł energii XXI wieku.

Energia geotermalna

Ziemia kryje w swoim wnętrzu pokłady naturalnej energii, z której możemy korzystać – i coraz chętniej to robimy. Doskonałym przykładem może być wydobywanie na powierzchnię gorącej wody lub pary. Zaletą tego OZE jest całkowita niezależność od czynników atmosferycznych, które bywają przeszkodą np. przy pozyskiwaniu energii ze Słońca lub wiatru. Za wadę można natomiast uznać koszty infrastruktury i wydobycia, a także ewentualną szkodliwość dla środowiska, np. gdy popełnia się błędy konstrukcyjne i eksploatacyjne.

Energia wiatrowa

Wyrastające w całym kraju turbiny wiatrowe stanowią istotne, alternatywne źródło energii. Wiatr jest dostępny wszędzie (choć w niektórych regionach częściej i z większą intensywnością), dlatego warto z niego korzystać. To bardzo ważny element miksu energetycznego w Polsce, choć za wadę tej technologii można uznać np. hałaśliwość turbin czy brak przewidywalności w związku z uzależnieniem od warunków pogodowych.

Energia z biomasy

Pierwiastkowy węgiel kryje się także w zasobach masy organicznej. Biomasa to nic innego jak produkt powstający z odpadów rolnych (takich jak słoma) czy przemysłowych (np. w sektorze spożywczym albo papierniczym). Energia z biomasy czy biogazu zyskuje na popularności w Polsce m.in. dlatego, że jest przedmiotem dotacji. Wciąż jednak odkrywamy jej potencjał i trudno nazwać ją najbardziej znanym OZE.

Fotowoltaika - bezpieczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej

Wykorzystanie fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii ma ogromne znaczenie dla przyszłości naszego środowiska. Produkcja energii elektrycznej wykorzystująca promieniowanie słoneczne stanowi kluczowy element transformacji energetycznej i redukcji emisji dwutlenku węgla.

Jeśli chodzi o rodzaje alternatywnych źródeł energii, fotowoltaika to jedno z najpopularniejszych rozwiązań, które pozwala produkować energię elektryczną przy minimalnym wpływie na środowisko naturalne. Porównując elektrownie wodne czy energetykę węglową, zauważymy, że nadal wiążą się one z poważnymi konsekwencjami dla ekosystemów i zasobów wodnych, natomiast energia słoneczna jest nieograniczona i bezemisyjna.

Wykorzystując energię słoneczną do produkcji prądu, zyskujemy wiele korzyści. Przede wszystkim energia słoneczna jest dostępna praktycznie wszędzie, a jej wykorzystanie nie zależy od lokalizacji czy występowania konkretnych zasobów. Dodatkowo fotowoltaika nie emituje szkodliwych substancji ani gazów cieplarnianych, co przyczynia się do zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko i ograniczenia zmian klimatycznych.

Odnawialne źródła energii wykorzystujące energię słoneczną czy energię geotermalną, stanowią kluczową odpowiedź na wyzwania związane z wytwarzaniem energii elektrycznej. Korzystając z energii słonecznej, możemy zmniejszyć naszą zależność od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii, takich jak paliwa kopalne, które przyczyniają się do degradacji środowiska i negatywnych zmian klimatycznych.

Ponadto fotowoltaika ma wiele zastosowań zarówno w skali indywidualnej, jak i komercyjnej. Może być wykorzystywana do zasilania domów, firm, budynków publicznych, a także do ładowania pojazdów elektrycznych. To elastyczne rozwiązanie, które może być dostosowane do różnych potrzeb i wymagań.

Wykorzystanie fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii stanowi ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Pozwala nam zmniejszyć nasz ślad węglowy, przyczynić się do ochrony przyrody i tworzyć bardziej ekologiczne i zrównoważone społeczeństwo. Dlatego warto inwestować w energię słoneczną i wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł energii dla dobra naszej planety i przyszłych pokoleń.

Fotowoltaika na tle innych odnawialnych źródeł energii

Wykorzystanie fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii odgrywa kluczową rolę w produkcji energii elektrycznej opartej na czystych i nieograniczonych zasobach natury. Fotowoltaika umożliwia pozyskiwanie energii z promieniowania słonecznego i przekształcenie jej w energię elektryczną.

Energia słoneczna przekształcana przez panele fotowoltaiczne staje się bezpośrednim źródłem energii elektrycznej. To nie tylko ekologiczne rozwiązanie, ale także sposób na redukcję kosztów związanych z tradycyjnymi źródłami energii. Dzięki fotowoltaice możemy korzystać z odnawialnego źródła energii, które jest dostępne dla nas praktycznie codziennie.

Istnieje wiele innych źródeł energii odnawialnej, takich jak energia wodna czy geotermalna, które również przyczyniają się do wytwarzania prądu. Energia wodna jest pozyskiwana z potencjału spadku wody, co pozwala na generowanie dużej ilości energii elektrycznej. Natomiast energia geotermalna wykorzystuje ciepło pozyskane z wnętrza ziemi do wytwarzania energii elektrycznej.

Wykorzystanie fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej to nie tylko rozwiązanie opłacalne pod względem ekonomicznym, ale również sposób na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i negatywnego wpływu na środowisko. Energia elektryczna pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych jest czysta i nie powoduje zanieczyszczeń powietrza, co przekłada się na poprawę jakości życia i ochronę środowiska naturalnego.

Wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą fotowoltaiki zapewnia nam niemal nieograniczone możliwości zastosowań. Może być wykorzystywana w domach, przedsiębiorstwach, farmach słonecznych, a także w projektach komercyjnych i przemysłowych. Panele fotowoltaiczne mogą być zainstalowane na dachach budynków, na ziemi czy nawet na specjalnych konstrukcjach, takich jak carporty fotowoltaiczne, wykorzystujące energię słoneczną do zasilania pojazdów elektrycznych.

Wykorzystanie fotowoltaiki jako odnawialnego źródła energii ma ogromny potencjał i przyczynia się do zrównoważonego rozwoju naszego społeczeństwa. Pozwala nam korzystać z czystej energii elektrycznej, chronić środowisko i redukować naszą zależność od tradycyjnych, nieodnawialnych źródeł energii. Inwestycja w fotowoltaikę to nie tylko krok ku energetycznej niezależności, ale również wyraz troski o przyszłość naszej planety.

Podsumowanie

Nie wystarczy wiedzieć, co to jest fotowoltaika, aby zamknąć temat alternatywnych źródeł energii. Pozyskiwana z wiatru, biomasy, wody czy źródeł geotermalnych ma dużo bardziej świetlaną przyszłość niż paliwa kopalne, od których stopniowo odchodzi się na całym świecie. Pamiętaj, że aby korzystać z OZE z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, warto postawić na Polenergię!