Alternatywne źródła energii - co zaliczamy do OZE

Dodano:
5/23/2022
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

Pojęcie alternatywnych źródeł energii przestało interesować wyłącznie wąską niszę aktywistów postulujących walkę z zagrożeniami dla środowiska naturalnego. Dziś stanowi ono jeden z najważniejszych tematów polityki energetycznej w Polsce, Europie i na świecie. Poszczególne rodzaje OZE są omawiane zarówno w perspektywie indywidualnych inwestycji, jak i w odniesieniu do transformacji energetycznej, która przetacza się przez wszystkie kontynenty. Tym samym warto wiedzieć, czym są alternatywne źródła energii, jakie mają wady i zalety i dlaczego nazywamy je ekologicznymi.

Czym są alternatywne źródła energii?

Fotowoltaika często jest przedstawiana jako alternatywne źródło energii lub OZE (odnawialne źródło energii). To coraz popularniejsze pojęcia, ale wciąż nie każdy wie, co właściwie oznaczają. Rzeczywiście, choć dużym wzięciem cieszy się np. dofinansowanie do fotowoltaiki Mój Prąd, warto dokładniej przeanalizować znaczenie alternatywnych źródeł energii w domach jednorodzinnych, a szerzej – wszystkich budynkach, które nas otaczają.

Czym wobec tego są alternatywne źródła energii? Zgodnie z nazwą, alternatywą wobec tradycyjnych źródeł energii. Przez lata wydawało się, że konwencjonalne, tradycyjne źródła są jedyną możliwością utrzymywania systemów energetycznych na całym świecie. Ludzkość przez dekady eksploatowała i nadal eksploatuje zasoby ropy, gazu ziemnego czy węgla. To, co kryje się pod ziemią, zmieniło wiele regionów – wystarczy zastanowić się nad gospodarką Śląska czy, w szerszej perspektywie, takich części świata jak Bliski Wschód, rejon Zatoki Perskiej.

Doszliśmy jednak do takiego momentu w dziejach świata, w którym widmo kryzysu klimatycznego zajrzało w oczy wszystkim. Polityka klimatyczna i energetyczna została jasno zdefiniowana – trzeba stopniowo odchodzić od konwencjonalnych źródeł energii, których stosowanie niesie ze sobą szereg konsekwencji dla środowiska naturalnego, na czele z emisją szkodliwych substancji. Walka z nadmiarem dwutlenku węgla wysyłanego do atmosfery stała się priorytetem na całym świecie, a tym samym wzrosło znaczenie ekologicznych, alternatywnych źródeł energii.

Na czym polega ich „alternatywność”? Przede wszystkim na tym, że energia jest czerpana nie tyle ze spalania paliw kopalnych, ile z energii znajdującej się… wokół nas. Nieograniczonej, bezpiecznej i taniej. W wielu regionach świata może brakować cennych zasobów, ale przecież i na te ziemie padają promienie Słońca. Tym samym fotowoltaika ma zastosowanie na całym globie. Wiatr i tak wieje, więc czemu by go nie wykorzystać do produkcji prądu? Biogaz zamiast gazu ziemnego, energia geotermalna zamiast kurczących się, podziemnych zapasów. Przyjrzyjmy się zatem, jakie są alternatywne źródła energii, co je wyróżnia, a także jakie mogą mieć zastosowanie w domu lub na szerszą skalę.

Jakie są odnawialne źródła energii?

Dowiedz się, jak jest pozyskiwana energia:

  • wodna,
  • słoneczna,
  • geotermalna,
  • wiatrowa,
  • z biomasy.

Energia wodna

Można powiedzieć, że energia z wody to bardzo tradycyjne, odnawialne źródło – znane i wykorzystywane od wieków. Najlepszym przykładem może być korzystanie z energii mechanicznej wody, która zasila nadrzeczne młyny. Wysoką efektywność przynosi tworzenie dużych elektrowni przy zaporach. Przykładowo – Tama Wielkiego Odrodzenia, budowana na Nilu w Etiopii, ma docelowo zapewnić 100-procentowe pokrycie zapotrzebowania energetycznego kraju oraz zyski z odsprzedaży nadwyżek energii sąsiednim państwom.

Energia słoneczna

Zarówno przydomowa, montowana na dachu, jak i funkcjonująca jako gigantyczna farma solarna instalacja fotowoltaiczna, np. na pustyni, działa w zasadzie identycznie, z tym że z wykorzystaniem zjawiska fotowoltaicznego. Bez zbędnego komplikowania: promienie słoneczne trafiają na powierzchnię modułu, którego konstrukcja pozwala pozyskać energię w postaci prądu stałego. Następnie jest on przekształcany (w falowniku) w prąd zmienny, dostosowany do autokonsumpcji lub magazynowania. Już kilka-kilkanaście paneli fotowoltaicznych na dachu domu pozwala w pełni zaspokoić potrzeby energetyczne jego użytkowników. Technologia ta jest wciąż udoskonalana, powszechnie dostępna, a także w pewnym sensie jest wizytówką OZE, wszystkich alternatywnych źródeł energii XXI wieku.

Energia geotermalna

Ziemia kryje w swoim wnętrzu pokłady naturalnej energii, z której możemy korzystać – i coraz chętniej to robimy. Doskonałym przykładem może być wydobywanie na powierzchnię gorącej wody lub pary. Zaletą tego OZE jest całkowita niezależność od czynników atmosferycznych, które bywają przeszkodą np. przy pozyskiwaniu energii ze Słońca lub wiatru. Za wadę można natomiast uznać koszty infrastruktury i wydobycia, a także ewentualną szkodliwość dla środowiska, np. gdy popełnia się błędy konstrukcyjne i eksploatacyjne.

Energia wiatrowa

Wyrastające w całym kraju turbiny wiatrowe stanowią istotne, alternatywne źródło energii. Wiatr jest dostępny wszędzie (choć w niektórych regionach częściej i z większą intensywnością), dlatego warto z niego korzystać. To bardzo ważny element miksu energetycznego w Polsce, choć za wadę tej technologii można uznać np. hałaśliwość turbin czy brak przewidywalności w związku z uzależnieniem od warunków pogodowych.

Energia z biomasy

Pierwiastkowy węgiel kryje się także w zasobach masy organicznej. Biomasa to nic innego jak produkt powstający z odpadów rolnych (takich jak słoma) czy przemysłowych (np. w sektorze spożywczym albo papierniczym). Energia z biomasy czy biogazu zyskuje na popularności w Polsce m.in. dlatego, że jest przedmiotem dotacji. Wciąż jednak odkrywamy jej potencjał i trudno nazwać ją najbardziej znanym OZE.

Podsumowanie

Nie wystarczy wiedzieć, co to jest fotowoltaika, aby zamknąć temat alternatywnych źródeł energii. Pozyskiwana z wiatru, biomasy, wody czy źródeł geotermalnych ma dużo bardziej świetlaną przyszłość niż paliwa kopalne, od których stopniowo odchodzi się na całym świecie. Pamiętaj, że aby korzystać z OZE z wykorzystaniem instalacji fotowoltaicznych czy pomp ciepła, warto postawić na Polenergię!