„Mój Prąd” dofinansowanie do fotowoltaiki

Dodano:
5/23/2020
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

„Mój Prąd” – dofinansowanie do fotowoltaiki – zasady działania

Dofinansowanie z programu rządowego Mój Prąd znane jest już chyba wszystkim tym, którzy posiadają lub dopiero zastanawiają się nad instalacją własnych paneli fotowoltaicznych. Nie bez przyczyny – wysokość dofinansowania sięga nawet 5000 zł .Program ma na celu rozwój energetyki prosumenckiej w Polsce, co według rządu przyczyni się do spełnienia zobowiązań klimatycznych względem UE. Polenergia zawarła POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY w zakresie wdrażania Programu „Mój Prąd”, co w praktyce oznacza, iż wnioskodawcy współpracujący z naszą firmą jeszcze szybciej otrzymają dotacje na instalację fotowoltaiczną.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w programie Mój Prąd?

Zacznijmy może od tego, iż program skierowany jest wyłącznie do osób fizycznych wytwarzających energię na własne potrzeby, mających podpisaną umowę z zakładem energetycznym.

O dotacje mogą ubiegać się osoby, które spełniają poniższe warunki:

 1. W momencie złożenia wniosku o dofinansowanie Mój Prąd, instalacja fotowoltaiczna musi być już zamontowana i podłączona do sieci elektroenergetycznej.
 2. Moc instalacji fotowoltaicznej wynosi od 2-10 kW.
 3. Instalacja fotowoltaiczna została opłacona po 23 lipca 2019 r.
 4. Istotne jest również to, aby instalacja nie była rozbudową już istniejącej.

Czy w przypadku wpłacenia zaliczki (np. 10% inwestycji) przed 23 lipca 2019 r nadal istnieje możliwość ubiegania się o dotacje Mój Prąd?

Tak, w takim wypadku koszty poniesione na instalację są kosztami niekwalifikowanymi i wliczają się wyłącznie w koszy całkowity instalacji fotowoltaicznej. Natomiast koszty kwalifikowane należy odpowiednio pomniejszyć o zaliczkę o której mowa.

Jaka jest kwota dofinansowania z programu Mój Prąd?

Maksymalna kwota, którą można uzyskać to 5000 zł na instalację jest zwolniona z podatku dochodowego, czyli beneficjent otrzyma całą przyznaną kwotę.

Czy program Mój Prąd łączy się z ulga termomodernizacyjną?

Tak, program Mój Prąd może łączyć się z ulga termomodernizacyjną (odliczenie od podstawy podatku kosztów poniesionych na termomodernizację). Należy jednak pamiętać, iż wartość ulgi termomodernizacyjnej liczymy według wzoru:(Koszt instalacji – wysokość dofinansowania Mój Prąd) x Stawka PIT

Więcej informacji na temat ulgi termomodernizacyjnej znajdziecie w artykule Ulga termomodernizacyjna – na czym polega?

Do kiedy trwa nabór wniosków Mój Prąd?

II nabór wniosków ruszył 13.01.2020 r i będzie trwał do 18.12.2020 lub do wyczerpania środków. Jakie są niezbędne dokumenty do złożenia wniosku o dofinansowanie Mój Prąd?

 • Wniosek o dofinansowanie – pobrany ze strony Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • Kopię faktury za dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej. Kopia faktury powinna być opatrzona adnotacją Zgłoszono do Programu priorytetowego Mój Prąd”,
 • Dowód zapłaty faktury/oświadczenie o dokonanej wpłacie,
 • Zaświadczenie Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) potwierdzające montaż licznika wraz z numerem Punktu Poboru Mocy w którym go zainstalowano, opracowane wg wzoru lub równoważne, zawierające minimum informacje ujęte we wzorze,
 • Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (tylko w przypadku gdy instalacja jest montowana samodzielnie, przy założeniu posiadania niezbędnych kwalifikacji).

Wnioski do pobrania znajdziecie na stronie Skorzystaj z programu "Mój prąd"

Jak można złożyć wniosek?

Istnieją 3 możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie Mój Prąd.

1. Listownie:

 • Umieść wniosek wraz załącznikami w kopercie z adnotacją Program priorytetowy „Mój Prąd” i wyślij pocztą lub za pośrednictwem kuriera na adres: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 102-673 Warszawa

2. Bezpośrednio w kancelarii w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Konstruktorska 102-673 Warszawa

3. Przez Internet:

 • Wejdź na stronę login.gov.pl. Wybierz sposób logowania.
 • Wypełnij wniosek, uzupełnij dane kontaktowe. Upewnij się, że masz w swoim wniosku poprawny e-mail. Otrzymasz na niego potwierdzenie podjętej decyzji.
 • Dołącz wymagane załączniki.
 • Po wypełnieniu formularza system przekieruje cię do usługi e-podpis na stronie pz.gov.pl.
 • Sprawdź i podpisz wniosek elektronicznie. Możesz to zrobić na 3 sposoby:a. podpisem zaufanym,b. e-dowodem,c. certyfikatem kwalifikowanym.
 • Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku otrzymasz na swoją skrzynkę ePUAP i na e-mail podany we wniosku.

Czy można sprzedać dom wraz z instalacja po uzyskaniu dofinansowania Mój Prąd przed zakończeniem okresu trwałości – 3 lat?

Tak, przypadku dofinansowania instalacji z programu Mój Prąd w takiej sytuacji konieczne jest przeniesienie okresu trwałości projektu na nowego nabywcę. Należy o tym poinformować NFOŚiGW w formie pisemnej. Czy można otrzymać dofinansowanie dla dwóch instalacji w przypadku posiadania kilku domów? Tak, beneficjent ma prawo do złożenia więcej niż jednego wniosku. Dofinansowanie z programu Mój Prąd udzielane jest na konkretną instalację podłączona do licznika dwukierunkowego w danym Punkcie poboru energii.

Czy można skorzystać z dotacji Mój Prąd w przypadku gdy instalacja została zakupiona na kredyt?

Tak, w takiej sytuacji należy przedstawić potwierdzenie z banku o zapłaceniu faktury w całości. Należy pamiętać, iż o dotację można ubiegać się tylko w przypadku kredytu komercyjnego/rynkowego. Nie może być dofinansowany ze środków publicznych np. z pożyczki preferencyjnej z programu Czyste Powietrze, programów UE.