Dofinansowania ARiMR do Fotowoltaiki w Gospodarstwie Rolnym w 2022 Roku

Dodano:
4/26/2022
Czytaj dalej
Profit


Nawet 25% więcej zysku z własnej mikroinstalacji.

Technologia


Dzięki zastosowaniu najlepszych rozwiązań technologicznych, moduły ALVA osiągają kosmiczny poziom wydajności!

Opieka


Profesjonalna i kompleksowa obsługa

Finansowanie


Najlepsze finansowania dostępne na rynku

ARiMR dba, aby fotowoltaika była wykorzystywana na wsi w coraz większym stopniu. Sprawdza się ona bowiem nie tylko w domach jednorodzinnych czy budynkach firmowych, ale również w gospodarstwach rolnych, które wymagają dużych dostaw energii. W tym artykule przedstawiamy istotne informacje dla potencjalnych beneficjentów chętnych na dofinansowanie z ARiMR, czyli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zmiany w dofinansowaniach ARiMR do paneli fotowoltaicznych dla gospodarstw rolnych

Zgodnie z dostępnymi danymi, rachunki za prąd stanowią ok. 20-40% wszystkich wydatków ponoszonych w związku z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Co gorsza, koszty energii w Polsce rosną i niewiele wskazuje, żeby miało się to zmienić na lepsze. Z jednej strony jest to konsekwencją rosnących cen nośników energii (np. węgla), a z drugiej kosztów uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Rosną też opłaty dystrybucyjne, a napięta sytuacja międzynarodowa nie sprzyja bynajmniej optymizmowi względem cen energii. To wszystko sprawia, że rolnik musi szukać oszczędności i wydajnych technologii wspierających energooszczędną działalność na wsi. I choć inwestycja w instalację fotowoltaiczną wydaje się finansowym wyzwaniem, takie wsparcie ARiMR jak dotacje do fotowoltaiki ułatwiają podjęcie decyzji i postawienie kroku w stronę realnych oszczędności dzięki darmowemu prądowi prosto ze Słońca. Opłacalność fotowoltaiki dla rolnika można sprawdzić za pomocą kalkulatora fotowoltaicznego

Do tej pory największym zainteresowaniem wśród rolników cieszył się ogólnopolski program Agroenergia, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Aktualny nabór, trwający od 1 października 2021 roku, dotyczy zakupu, instalacji oraz odbiorów instalacji fotowoltaicznych o mocy w przedziale 10-50 kW. Wiosna 2022 przyniosła jednak nowość – inny ogólnopolski program nazwany Restrukturyzacja małych gospodarstw, za który odpowiada Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, czyli ARiMR.

Celem, jaki ma dofinansowanie na restrukturyzację małych gospodarstw, jest wsparcie rentowności. Jest to na przykład dofinansowanie dla młodego rolnika, który zastanawia się nad perspektywami rozwoju. Jednak program nie wprowadza żadnych ograniczeń wiekowych, dlatego beneficjentem może być każdy rolnik:

 • będący osobą fizyczną prowadzącą działalność rolniczą,
 • posiadający gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha lub służące do produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej,
 • posiadający gospodarstwo rolne o wielkości ekonomicznej mniejszej niż 13 tys. euro.

Program rozróżnia obszar A – operacje związane z gospodarstwami, w których hoduje się trzodę chlewną na obszarach wyznaczonych w związku ze zwalczaniem ASF oraz obszar B zarezerwowany dla pozostałych operacji.

W ramach przyznawanych przez ARiMR w 2022 roku dotacji fotowoltaika może zostać dofinansowana w kwocie 60 tys. zł (I rata – 80% kwoty, II rata – 20%). Dotacja (nazywana premią) jest przyznawana jednorazowo w ramach PROW 2014-2020, a jeśli są nią zainteresowane małżeństwa (ze wspólnym lub niezależnymi gospodarstwami), wsparcie otrzyma tylko jedno z nich.

Nowe czynniki dofinansowania ARiMR do fotowoltaiki 2022

Jednym z elementów wymaganych przy przyznawaniu dofinansowania do fotowoltaiki dla rolnika w 2022 roku jest biznesplan restrukturyzacji gospodarstwa. Wzrost powinien osiągnąć poziom przynajmniej 10 tys. euro (i minimum 20% wyjściowej wartości). Dotacja dla gospodarstwa dostarczającego trzodę chlewną wymusza z kolei kontynuowanie produkcji przez co najmniej 5 lat od wypłaty pierwszej raty premii. 5 lat to również okres, w którym beneficjent zobowiązują się do prowadzenia działalności we wspieranym gospodarstwie.

Chcesz złożyć do ARiMR wnioski o dofinansowanie na fotowoltaikę? Wybierz oddział regionalny właściwy ze względu na lokalizację gospodarstwa. Jeżeli szukasz wsparcia merytorycznego, a przede wszystkim firmy, która zapewni dostawę i montaż najlepszych paneli słonecznych, wybierz nas – Polenergia Fotowoltaika.

Na co zwrócić uwagę przy dzierżawie gruntu pod instalację fotowoltaiczną?

Dzierżawa gruntu pod instalację fotowoltaiczną jest procedurą, na którą trzeba patrzeć wieloaspektowo, a zarazem z troską o każdy formalny szczegół. Dlatego takie umowy warto zawierać przy wsparciu doświadczonej kancelarii. Na pewno należy zwrócić uwagę na:

 • czas trwania umowy,
 • formę pisemną umowy z podpisami notarialnie potwierdzonymi,
 • lokalizację,
 • przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego,
 • rodzaj gruntu,
 • położenie względem Słońca, ewentualne naturalne przeszkody i infrastrukturę w najbliższej okolicy itp.

Farmy fotowoltaiczne są coraz popularniejszym sposobem na praktyczne wykorzystanie nieużytków czy gruntów gorszej klasy.

Dlaczego rolnik powinien inwestować w fotowoltaikę?

Oferowane przez ARiMR dofinansowanie do fotowoltaiki cieszą się dużym zainteresowaniem ze względu na uniwersalną wartość i opłacalność paneli słonecznych. Docenia się to szczególnie w gospodarstwie rolnym, które ze względu na specyfikę działalności potrzebuje zazwyczaj dużo energii elektrycznej. Potrzeby są znaczne, co wraz z rosnącymi kosztami prądu przekłada się na trudność w prowadzeniu opłacalnej działalności rolnej. W interesie właściciela gospodarstwa jest zatem optymalizacja kosztów, ale bez utraty bezpieczeństwa czy kluczowych źródeł dochodów.

Wybór fotowoltaiki jest w takiej sytuacji logiczny, zwłaszcza że na terenie przeciętnego gospodarstwa rolnego nie brakuje miejsca na montaż paneli słonecznych. Można to zrobić na dachu domu lub budynku gospodarczego, można też wyznaczyć przestrzeń na gruncie i zainwestować w konstrukcję montażową. Najważniejsze, aby stanowisko było odpowiednio zorientowane względem Słońca, a urządzenia dostosowane mocą i innymi parametrami do Twoich indywidualnych potrzeb.

Nie trzeba daleko szukać innych korzyści – podobnie jak fotowoltaika dla domu, również ta w gospodarstwie rolnym jest odnawialnym źródłem energii, a więc sprzyja środowisku naturalnemu. Dofinansowania z ARiMR, tak jak wszelkie inne dotacje dla rolników, mają na celu z jednej strony restrukturyzację małych gospodarstw i dalszy wzrost większych, z drugiej wsparcie np. dla młodego rolnika, który zastanawia się nad dalszymi krokami i swoją karierą. Fotowoltaika oznacza też dążenie do zmniejszenia emisji szkodliwych substancji na polskiej wsi. Jest to trend ogólnokrajowy, ale i ogólnoeuropejski, stąd tak duże środki, aby możliwie w jak największym stopniu ograniczyć szkodliwe skutki uboczne działalności rolniczej.

Współczesny rolnik powinien inwestować w fotowoltaikę, a także inne technologie związane z pozyskiwaniem czy magazynowaniem energii, ponieważ to naturalny krok w stronę skutecznej modernizacji rolnictwa. Jeżeli nie podejmiesz tej decyzji dziś, być może już „jutro” jej podjęcie będzie wymuszone sytuacją, a nie jest pewne, jaka będzie wtedy cena fotowoltaiki czy na jak wysokie dotacje z ARiMR na panele fotowoltaiczne będzie można liczyć. Dlatego zachęcamy do zainteresowania się tematem dofinansowań paneli fotowoltaicznych dla rolników już teraz. Przekonaj się, że to naprawdę opłacalna decyzja – ze względów finansowych, środowiskowych i technologicznych.

Na marginesie warto przypomnieć, że oprócz pieniędzy z dotacji można liczyć na zyski finansowe też dzięki uldze w podatku rolnym. Aktualnie od podatku da się odliczyć aż 25% wartości inwestycji i korzystać z niej na przestrzeni maksymalnie 15 lat.

Współpraca NFOŚiGW oraz ARiMR na rzecz czystego powietrza

Jak jest naprawdę? Fotowoltaika – czy się opłaca? Tak, ponieważ pozwala rzeczywiście obniżyć rachunki za prąd w gospodarstwie rolnym. Nigdy jednak nie dość przypominania, że panele fotowoltaiczne to też, a może przede wszystkim korzyści dla środowiska naturalnego. Właśnie dlatego 7 maja 2021 roku NFOŚiGW oraz ARiMR podpisały specjalne porozumienie na rzecz czystego powietrza. Współpraca jest potwierdzeniem chęci prowadzenia kraju w stronę zrównoważonego rozwoju, a także dalszej popularyzacji odnawialnych źródeł energii wśród mieszkańców polskiej wsi.

Jakie dofinansowania z programu „Mój Prąd 4.0”?

Oprócz dotacji dla rolników z ARiMR na restrukturyzację małych gospodarstw na polskiej wsi sporo mówi się o możliwościach, jakie stwarza program dofinansowań skierowany do prosumentów. Już Mój Prąd 3.0 okazał się naborem, który bardzo szybko wyczerpał pulę dostępnych środków, dlatego czwarta edycja będzie pod tym względem najprawdopodobniej zbliżona. Tym razem dotacje są przyznawane nie tylko na same instalacje fotowoltaiczne, ale również:

 • magazyny energii,
 • magazyny ciepła,
 • inteligentne systemy zarządzania energią.

Łącznie prosument decydujący się na wszystkie wymienione technologie może otrzymać nawet 20,5 tys. zł wsparcia.

Rolników zachęcamy przede wszystkim do śledzenia ogłoszeń ARiMR w sprawie aktualnych dotacji na panele fotowoltaiczne. Jako Polenergia Fotowoltaika zachęcamy również do kontaktu w celu omówienia indywidualnego projektu solarnego dla gospodarstwa rolnego.